Belastingadviseur, accountant, mediator

Het verschil tussen een belastingadviseur en een accountant is dat de eerste het belang van de klant dient en de tweede het algemeen belang. Daarom begint de beroepseed van accountants met: Ik ben mij ervan bewust dat ik als accountant dien te handelen in het algemeen belang”. Hoe de belastingadviseur en de accountant kunnen zorgen dat zij optimaal tot hun recht komen binnen een mediation, leest u in dit artikel.

 

De norm van partijen

Mediation heeft tot doel mensen de gemeenschappelijke norm te helpen vinden op basis waarvan zij tot overeenstemming kunnen komen. Dat impliceert gelijk dat er een nog onopgelost geschil is. Partijen zijn nog niet aan het vaststellen van de gemeenschappelijke norm(en) toegekomen. In het geval van een echtscheiding kan dat de vaststelling van de definitieve breuk tussen partijen zijn. Maar het geschil kan ook nog bestaan, doordat partijen nog niet weten wat er nodig is om hun echtscheiding goed gerealiseerd te krijgen. Het belang van de mediator is in ieder geval om de mediation als proces zo goed mogelijk te dienen. Door de mediation als proces te dienen, bedient de mediator de mensen om wie het gaat en de belangen, die zij gewaarborgd willen zien binnen hun afspraken.

 

Schijn van partijdigheid

Goede belastingadviseurs en accountants hebben veel kennis van zaken. Zij zijn in staat om precies te beoordelen waar mogelijke afspraken van partijen toe leiden. Zij toetsen aan financiële en fiscale normen en normen van algemeen belang. Deze proactieve zorgtaak staat op gespannen voet met de rol die zij kunnen vervullen bij een echtscheiding.

 

Willen zij de schijn van partijdigheid voorkomen, dan verdient het de voorkeur dat zij zich aanvankelijk terugtrekken als procesbegeleider en een mediator aanbevelen het scheidingsproces te begeleiden. Gesprekken laten plaatsvinden op het kantoor van de belastingadviseur of accountant kan overigens prima samengaan met de neutraliteit die de mediator moet betrachten. Mits de mediator de partijen heeft bevraagd over de vrijwilligheid ‘op dit kantoor’ de gesprekken te voeren.

 

Vakkennis

Fiscale kennis en kennis om de continuïteit van de onderneming te toetsen aan wat partijen willen afspreken is van grote waarde. Ieder zijn vak; de belastingadviseur, de accountant en de mediator. Vakkennis in onontbeerlijk in een mediation.

 

Een goede samenwerking tussen deze professionals zorgt voor een efficiëntere echtscheiding. Een hoge kwaliteit bij minder tijd en minder kosten voor de klanten die het aangaat. Daar ligt onze norm waar het gaat om professionaliteit.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter