Niet meer tegelijk met pensioen

Heel vervelend, steeds weer die bijstellingen van de pensioengerechtigde leeftijd. Elke keer weer moet je je verwachtingen bijstellen. Dit is des te vervelender daar ons leeftijdsverschil 5 jaar is en je er vroeger niet op hoefde te anticiperen. Met de wetenschap van nu zou ik mijn (ons) pensioen anders geregeld hebben.

Dit zegt een 63 jarige vrouw in antwoord op vragen van het onderzoek van het NIDI. Het NIDI is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en is geaffilieerd met de Rijksuniversiteit Groningen

 

Er is een gestage groei van het aantal werkende tweeverdieners onder 60-plussers. Velen van hen zouden samen met pensioen willen gaan, maar schrikken van het prijskaartje. Door de stijging van de AOW-leeftijd moeten jongere partners nu soms extra lang doorwerken nadat hun oudere partner is gestopt. Daarbij speelt ook het wegvallen van de AOW partnertoeslag een rol van betekenis. Deze AOW-toeslag voor een partner is vanaf 2015 vervallen. Daarvoor kon je een toeslag boven op je AOW-pensioen krijgen als je partner nog geen AOW kreeg en niet te veel verdiende.

 

Pensioenplannen

Met de opmars van het aantal tweeverdieners zal de afstemming van pensioenplannen tussen partners steeds belangrijker worden. Veel tweeverdieners willen graag samen met pensioen maar ervaren belemmeringen, zowel op het persoonlijke als op het financiële vlak, om dit te kunnen realiseren. De afschaffing van vervroegd pensioen en de verhoging van de AOW-leeftijd hebben de flexibiliteit die werknemers ervaren in hun pensioenkeuzes er niet groter op gemaakt.

Wat de gevolgen van het veranderende pensioenlandschap zullen zijn voor tweeverdieners is moeilijk te zeggen. Als de intentie om gelijktijdig met pensioen te gaan echter sterk genoeg is kan het zijn dat één van beide partners bereid is tot een inkomensoffer om dit mogelijk te maken. Het zou ook kunnen dat de oudere partner steeds vaker doorwerkt totdat de jongere partner de AOW-leeftijd heeft bereikt. Maar het meest waarschijnlijk is dat veel stellen een voorkeur voor gelijktijdige pensionering niet zullen realiseren. (Bron: Maria Eismann & Kène Henkens (2017), Tegelijk met pensioen? Demos: bulletin over bevolking en samenleving.)

 

Financieel plan

In 1995 lanceerde de staatssecretaris van Sociale Zaken voor het eerst het plan om de partnertoeslag van de AOW af te schaffen in 2015. Zodoende had je twintig jaar de tijd om hierop te anticiperen. De praktijk laat helaas zien dat velen dat niet deden. Of mogelijk financieel niet bij machte waren om dat te kunnen. De toeslag bedraagt ongekort € 8.800 netto per jaar ( € 733 per maand). Stel dat het verschil in AOW leeftijd tussen jou en je partner drie jaren is, dan heb je € 26.400 nodig aan kapitaal om dit gat in de inkomsten op te vullen.

 

Met een financieel plan zorg je tijdig voor inzicht en stel je vast welk deel je van je huidige inkomsten reserveert voor toekomstig inkomen. Wie vanaf 1995 maandelijks € 81 had belegd tegen een netto rendement van 3% had in 2015 € 26.600 aan kapitaal opgebouwd.

 

Meer weten over het volledige onderzoek van het NIDI, klik dan hier >>

Wil je meer weten over jouw pensioensituatie en hoe je daar zelf in kunt sturen, neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter