Ik mix dus ik durf niks

Toen in de jaren negentig van de vorige eeuw beleggingsverzekeringen massaal werden afgesloten, koos het merendeel van deze polishouders voor een mixfonds. Belegde je toen in een mixfonds of doe je dat nog steeds, dan ben je óf een bewuste mixer óf een onbewuste angsthaas. Dit artikel is voor die laatste groep geschreven. Om ze te helpen van hun angst af te komen.
 
Uit de gesprekken die wij voeren met nieuwe klanten volgt vaak dat zij hun keuze voor een mixfonds verklaren door te verwijzen naar het advies van de vorige adviseur. Die had drie smaken in de aanbieding. Je spaart, je belegt in aandelen of je neemt de gulden middenweg. Meestal viel dan de keuze op het midden. Beleggen in aandelen werd als te risicovol beschouwd. Bovendien wilde je in die tijd zeker niet tegen je vrienden zeggen dat je niet belegde. Daarom viel sparen af.


Mixfonds en het risico

Een simpel mixfonds belegt voor de helft in aandelen en voor de helft in obligaties. Soms is er een mandaat om het aandelendeel te vergroten of te verkleinen. In ieder geval beweegt de samenstelling van deze beleggingen, de assetallocatie, zich binnen een zekere verhouding tussen deze twee beleggingscategorieën. Je belegt dus altijd met een voor een belangrijk deel (30% of meer) in aandelen en obligaties.


Obligaties en het risico

In ons artikel ‘Obligaties risicomijdend of nu even niet’ kun je lezen welke mogelijke risico’s zich bij obligaties kunnen voordoen voor de komende drie tot vijf jaar. Als je die risico’s onderkent, dan moet je actie ondernemen. Dat betekent dat je het mixfonds waarin je al jaren belegt en waarvan de waarde best al aardig is toegenomen, zal moeten verkopen.
 

Verliesaversie en een foute keuze

Als het verkopen van je (enige) belegging je moeite kost, troost je dan met de gedachte dat dit heel normaal is. Althans heel normaal omdat er een grote groep is, die avers is voor verlies. Het komt dus vaker voor. En dan zijn we al snel geneigd het normaal te vinden. Weet je nog dat je dacht dat aandelen te gedurfd voor je waren? Mogelijk speelde toen ook al de gedachte door je hoofd, dat je veel aan waarde kon verliezen. Daarom koos je voor een mixfonds.
Maar nu is de keuze nog lastiger. De belegging is meer waard geworden. Verlies in procenten voelt in absolute getallen nog erger. Kortom je neigt ernaar niets te doen. En dat is ook een keuze. Mogelijk zelfs de foute keuze.
 

Assetallocatie bepalen

Het alternatief voor je mixfonds is een belegging, die je zelf samenstelt. Onderschrijf je het korte termijn risico voor obligaties, dan ligt een combinatie van aandelen en deposito’s voor de hand. Zo blijf je enerzijds actief in het aandelendeel en anderzijds vermijd je een mogelijk verlies op het obligatiedeel. De prijs die je daarvoor betaalt, is een gemis aan rendement als obligaties achteraf gezien toch beter rendeerden dan deposito’s.
 

Word actief en bewust

Het is best lastig om actief te worden en over te gaan tot de verkoop van je belegging in een mixfonds. De gedachte spijt te krijgen van deze actie is bijna voelbaar. Daarom is het goed om deze keuze te bespreken met een financieel adviseur, die rationeel naar jouw financiële situatie kan kijken. Als je op rationele gronden beter af bent bij een andere samenstelling van categorieën waarin je nu belegt, dan ligt daar jouw uitdaging. Overdenk de argumenten van de adviseur en maak dan je keuze. Zo word je van een onbewuste angsthaas een bewuste mixfonds belegger of bewuste assetallocatie belegger.
 

Tip: Sinds 01-04-2017 zijn de belastingregels voor tussentijdse beëindiging van kapitaalverzekeringen sterk versoepeld. Laat ons voor je beoordelen wat de gevolgen hiervan voor jou zijn en/of hoe je de opgebouwde waarde in jouw mixfonds gepast kunt herbeleggen.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter