Obligaties risicomijdend of nu even niet

Ieder financieel plan bevat een advies hoe overschotten[1] zo verantwoord mogelijk kunnen worden gereserveerd. De omvang van deze overschotten, het doel op termijn, de overige inkomsten en het overige vermogen zijn medebepalend voor de wijze waarop zij gereserveerd worden; risicovol of risicomijdend.

Obligaties worden aangemerkt als een risicomijdende belegging. In dit artikel wijzen wij u op de actuele situatie, die de vraag rechtvaardigt of obligaties anno 2017 wel zo risicomijdend zijn als u wellicht denkt.

 

Risicoperceptie

Risicoperceptie is wat mensen zelf waarnemen als risico. Risicoperceptie is overduidelijk subjectief van aard. Risicoperceptie gaat erover dat een bepaald type gebeurtenis optreedt, dat de omvang van die gebeurtenis en/of het moment waarop het zich openbaart, afwijkt van wat men verwacht.

Laten we daarom nu even een nulmeting doen. Noteer voor uzelf op een schaal van nul tot tien wat uw risicoperceptie van het beleggen in obligaties is, waarbij nul staat voor risicoloos en tien voor maximaal risicovol.

 

Overwaardering koersen obligaties

Stelling: Obligaties zijn overgewaardeerd, aangezien de Europese Centrale Bank (ECB) deze overwaardering heeft aangewakkerd door het gehanteerde opkoopbeleid. Oftewel als de ECB haar opkoopgedrag beperkt, is een effect te verwachten op de waardering van obligaties. De overwaardering zal afnemen.

U bent nu bij meting nummer twee. Geef uw risicoperceptie van obligaties voor de tweede maal een cijfer.

 

Rente als instrument van de centrale bank

Feit: Volgens de Nederlandsche Bank is de kern van het monetaire beleid prijsstabiliteit. Citaat: “Prijzen die niet te snel stijgen (inflatie) of dalen (deflatie) zorgen ervoor dat de koopkracht zoveel mogelijk behouden blijft. Als de prijzen met net iets minder dan 2% per jaar stijgen op de middellange termijn is er sprake van prijsstabiliteit.”

 

Stelling: In een gezonde economie is de spaarrente gelijk of net iets hoger dan de inflatie. Oftewel als de ECB op Europees niveau inflatie signaleert, zal men de rente verhogen. En als de rente stijgt, dalen de koersen van obligaties.

U bent nu bij meting nummer drie. Geef uw risicoperceptie van obligaties een cijfer.

 

Obligaties de komende vijf jaar

Stelling: Tegenover positieve, geleidelijk oplopende couponrendementen in de komende vijf jaar, staan veelal negatieve prijsontwikkelingen. Afhankelijk van hoe snel de rente stijgt, zullen er jaren zijn met negatieve rendementen en positieve rendementen. Is het dan de moeite waard om in obligaties te beleggen?”

U bent nu bij meting nummer vier. Geef uw risicoperceptie van obligaties een cijfer.

 

Overweging

U heeft nu viermaal een cijfer gegeven voor uw risicoperceptie. Wat is de trend?

Neemt u deze overweging eens mee bij uw keuze wat betreft de samenstelling van uw beleggingen; uw asset allocatie. Visie is cruciaal als u geld reserveert. Wij zijn daarbij graag uw gesprekspartner in onze rol als onafhankelijk financieel planner. Want in die rol rekenen wij het samenstellen van een passende asset allocatie tot onze verantwoordelijkheid.

 

Een goede vermogensplanning is de uitkomst van een financieel plan. Een goede vermogensplanning begint bij de juiste weging van de titels waarin u belegt.[1] Een overschot is het positieve verschil tussen inkomen minus uitgaven

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter