Mijn pensioen is dood, lang leve mijn pensioen

Staatssecretaris Wiebes diende op Prinsjesdag (2016) zijn Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer in. Directeur-grootaandeelhouders krijgen tot 1 april 2017 de tijd om passende maatregelen te nemen. Na deze 'eerste stap' volgen nog twee belangrijke stappen die u, dame of heer DGA, moet nemen. Voor die stappen neemt u meer tijd. Uw pensioen in eigen beheer is niet dood. Lang leve uw pensioen in eigen beheer.

 

Stap 1 - aanpassen DGA pensioen

Zet de opbouw van het pensioen in eigen beheer (PEB) stop. Daarmee bedoelen we de opbouw zoals deze tot nu toe plaats vond op basis van actuariële berekeningen. Daarvoor past u de pensioenbrief aan, waarin de pensioenaanspraken met de bv zijn vastgelegd. Als de verzekeraar meewerkt, dan is het ook nog mogelijk om een extern opgebouwd PEB terug te halen naar het intern opgebouwde PEB.

Begint het u al te duizelen? Geen paniek. Vraag ons voor een deskundig advies.

 

Stap 2 - aanpassen DGA pensioen

Hier heeft u drie mogelijkheden. De eerste mogelijkheid bestaat eruit dat u het laat bij stap 1. Van verdere pensioenopbouw is dan geen sprake. Alles blijft bij het oude. Inclusief de (fiscale) complexiteit en de vraag wanneer er dividend uitgekeerd mag worden.

 

De tweede mogelijkheid bestaat uit een omzetting van het PEB naar een oudedagsverplichting 'nieuwe stijl'. De nieuwe oudedagsverplichting is alleen nog maar een ‘spaarpot’. Dat betekent tegelijkertijd dat u met andere belanghebbenden te maken kunt krijgen. Denk hierbij aan de personen aan wie nabestaandenpensioenen zijn toegezegd, uw partner en uw kinderen, en ook aan een eventuele ex-partner die recht heeft op het vereveningsdeel van uw ouderdomspensioen. Zonder hun toestemming geen omzetting!

 

De derde mogelijkheid bestaat uit het definitief beëindigen van de pensioenaanspraken. Wat tot nu toe bij wet verboden was, mag nu wel: afkopen. Doet u dat in 2017, dan krijgt u een korting op de te betalen belasting van 34,5%. Koopt u af in 2018, dan daalt die korting naar 25%. In 2019 is de korting nog 19,5%. U heeft hierbij wederom te maken met de toestemming van de eerdergenoemde belanghebbenden.

 

Stap 3 - aanpassen DGA Pensioen

Alleen de derde mogelijkheid zorgt ervoor dat de pensioenvoorziening in de bv eindigt en er een netto bedrag beschikbaar komt voor privé. Wat u met dat netto bedrag doet, is onderdeel van advies. U kunt er bijvoorbeeld uw lening in rekening-courant bij de bv mee aflossen.

Uw werkelijke mogelijkheden bij stap 2 bepalen in welke vorm pensioen als vermogensvraagstuk blijft bestaan. De rol van de fiscale techniek wordt anders en er resteert een vermogensplanning. Daarbij moet goed bepaald worden of beleggen in uw bv u specifieke voordelen op kan leveren.

 

Advies pensioen en vermogensplanning

Uw pensioen in eigen beheer is niet dood. Lang leve uw pensioen in eigen beheer. Spreekt onze heldere taal u aan, wilt u uitleg krijgen wat uw mogelijkheden zijn en welke voordelen u kunt behalen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter