Wat ben ik waard?

Neen, dit artikel gaat niet over wat je waard bent als mens of over gelijkwaardigheid. Dit artikel gaat over hoe je op een eenvoudige manier kunt (laten) administreren wat je persoonlijke bezittingen en schulden waard zijn. De redenen om dit artikel te schrijven zijn er drie; het bieden van informatie, een mogelijke wijziging van de wettelijke regels bij het aangaan van een huwelijk en als laatste maar zeker niet als minste een klacht tegen alle financiële instellingen die weigeren mee te werken aan het online beschikbaar stellen van uw data voor uw financieel planner. Een serieuze klacht want die weigering maakt uw financiële planning onnodig duurder.

 

Gemeenschap van goederen

Als je volgens de Nederlandse wet trouwt, dan deel je automatisch in elkaars persoonlijke bezittingen en schulden. Nederland vormt een uitzonderingspositie wat dit betreft. Maar zolang 70% van de mensen trouwt in die algehele gemeenschap van goederen vindt men het blijkbaar heel normaal, dat wat je voor je huwelijk privé hebt gelijk vanaf het ja-woord gemeenschappelijk is.

Het lijkt administratief een voordeel om voor de wettelijke regeling te kiezen. Je hoeft dan niet de persoonlijke stand van geldzaken op het moment van trouwen vast te leggen, want alles wordt toch gemeenschappelijk. Zo zou je althans kunnen redeneren.

 

Politieke veranderingen

Op politiek vlak gebeurt er het een en ander. In april dit jaar keurde de Tweede Kamer een wetvoorstel goed, dat de wettelijke regeling van een algehele gemeenschap van goederen aanpast naar een regeling dat bij wet alleen gemeenschappelijk is wat je tijdens je huwelijk verkrijgt aan bezittingen of schulden. En wat je voor je huwelijk of via schenkingen of erfenissen verkrijgt bij wet privé vermogen blijft. Zo is Nederland niet langer een juridisch buitenbeentje. Dit wetsvoorstel onder nummer 33987 ligt nu voor aan de Eerste Kamer.

 

Beperkte gemeenschap van goederen

Er wordt beweerd dat als dit wetsvoorstel wordt aangenomen er voor nieuwe huwelijken veel verandert. Dat is nog maar de vraag. Het ligt er maar aan vanuit welk perspectief je er naar kijkt.

Vanuit een juridisch perspectief ontstaan andere effecten op persoonlijk vermogen. De beroepsorganisatie van notarissen, de KNB, heeft in een brief van 23 mei dit jaar de leden van de Eerste Kamer voorzien van een lijstje van voor- en tegenargumenten.

 

Bekijk je de voorgestelde wijzigingen vanuit de relatie die mensen hebben tot hun geldzaken, dan valt op dat de grote meerderheid geen interesse heeft om geldzaken goed te administreren. En wat ook opvalt, is dat mensen een gesprek over hun geldzaken onder de minder gemakkelijke onderwerpen rangschikken. Zelfs bij een goede relatie. Met als gevolg dat tijdens die relatie en aan het einde ervan geen actueel of correct overzicht van geldzaken aanwezig is. Nu niet en zeer waarschijnlijk ook niet als het wettelijk huwelijksgoederenrecht gewijzigd is.

 

Centraliseer financiële informatie

Een belangrijke reden dat de interesse voor een goede administratie van geldzaken zo laag is, heeft te maken met de inspanning die nodig is om een juist overzicht te maken. Die inspanning is relatief hoog, omdat banken en andere financiële instellingen allen binnen hun eigen muren hun klantgegevens opslaan en deze niet toegankelijk maken voor professionele adviseurs. Terwijl klanten juist er belang bij hebben dat al hun financiële data geautomatiseerd worden doorgeleid naar hun adviseur. Daar staan applicaties klaar om data te integreren tot een overzicht, zodat een consument periodiek of op eigen verzoek precies geïnformeerd kan worden wat hij of zij waard is.

 

Zo eenvoudig kan het zijn. Met een druk op de knop zien wij dan als financieel planner wat u financieel waard bent en nog belangrijker waar beleggingen zich mogelijk anders ontwikkelen dan volgens uw asset allocatie.

 

Wordt het niet tijd voor een burgerinitiatief zodat het op de politieke agenda komt dat financiële instellingen verplicht worden dataverkeer voor financieel adviseurs toe te staan? Want tot nu toe vinden de weigerachtige financiële instellingen u het blijkbaar niet waard dit mogelijk te maken. En daarmee stelt hun leus 'de klant centraal te stellen' in werkelijkheid niets voor.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter