Risicobereidheid en financiële planning

Waarom zou je meer risico nemen in het leven dan nodig is? Tenzij u spanning nodig heeft voor de kick zou u deze vraag waarschijnlijk zo beantwoord hebben: “Inderdaad. Onnodig risico nemen. Dat is niet verstandig”. Toch kunnen velen van ons zich nog de boodschap uit onze jeugd herinneren als we op stap gingen. Niet zelden riep een ouder dan: “Doe je wel voorzichtig?” Zo bezien, komt risico lopen erop neer dat er sprake is van je minder bewust zijn van het risico. Hoe bewust bent u zich eigenlijk van de financiële risico’s die u zou kunnen lopen?

 

Bewust en weloverwogen risico

Als adviseur rust op ons de taak u zodanig te informeren, dat u welbewust van de voor- en nadelen van keuzes voor de ene kiest en de andere laat. Van een weloverwogen keuze is pas sprake als er bij u en bij ons voldoende inzicht is in uw financiën. Daarom begint een goede financiële planning met een uitgebreide inventarisatie. Een inventarisatie van:

  • uw persoonlijke gegevens,
  • uw adviseurs,
  • uw juridische positie,
  • uw inkomenspositie,
  • uw vermogenspositie,
  • uw bedrijfsgegevens,
  • uw familie,
  • uw wensen,
  • uw doelstellingen en
  • uw actuele vragen.

 

Onze missie en uw wensen

Gepassioneerd werken op basis van een vertrouwensrelatie is wat ons boeit in onze zakelijke relatie met u. “Daar doen we het voor!”

Wij maken voor u inzichtelijk welk inkomen en / of vermogen er nodig is om uw wensen en doelstellingen te realiseren. Op basis daarvan en op basis van uw actuele vragen prioriteren we samen met u welke stappen u als eerste zou moeten zetten. Om de parallel met de inleiding te maken: “We willen voorkomen dat u zich minder bewust bent van de gevolgen van een risico dat u zou kunnen lopen. Vanuit deze betrokkenheid en onze persoonlijke inzet dragen wij zorg voor uw vermogen”.

 

Risicobereidheid als basis voor vermogensplanning

Bij risicobereidheid onderscheiden wij de objectieve of financiële risicobereidheid. Daarbij staat de vraag centraal: “Welk risico kunt u lopen?” Als financieel planner berekenen wij welk rendement er nodig is om uw wensen en doelen te realiseren. Ook berekenen wij wat de financiële gevolgen zijn van een lager rendement, dan het minimaal noodzakelijke.

Daarnaast houden wij rekening met uw subjectieve of emotionele risicobereidheid. Onder emotionele risicobereidheid verstaan wij uw risicohouding. Weten hoe u reageert als zich een risico voordoet, is voor u en voor ons van belang.

 

Kennis, inzicht, emotie. Het is niet alleen onze zorgplicht om u goed te kennen. Het is één van onze drijfveren. Daarom is de vaststelling van uw risicobereidheid geen eenmalige zaak, maar blijven wij u volgen. Zo voegen wij waarde toe. Door wijziging van uw persoonlijke omstandigheden (ouder worden, ontslag, scheiding, andere gezondheid of overlijden van een dierbare) of maatschappelijke en politieke wijzigingen verwachten wij dat uw risicobereidheid zal wijzigen.

 

Zoekt u een betrokken financieel planner, dan zijn wij graag beschikbaar. Bel 0294-253444 voor een afspraak met Greet Vernooij of bel 020-4825842 voor Rik Smit. Of klik hier om online een afspraak met ons te maken.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter