Schaamte, schuld en scheiden

Schaamte en schuld zijn meer dan alleen maar een naar gevoel. Deze morele emoties kunnen je behoorlijk dwars zitten. Ze bezorgen je een slecht gevoel over jezelf en er is moeilijk vanaf te komen. Hoe zorgt een goede scheidingsmediator dat er plaats is in de mediation voor deze emoties?

 

Schaamte heeft te maken met de buitenwereld, met verlies van aanzien, met betrapt worden: wat zal een ander er wel niet van vinden? Bij schuldgevoelens zijn mensen vooral bezig met wat je ergens zelf van hoort te denken.

 

Schaamte, schuld door echtscheiding

Partners kunnen zich schuldig naar de ander voelen, dat zij de relatie wensen te verbreken. Ouders kunnen zich om dezelfde reden schuldig voelen naar hun kinderen. Schaamte kan zich doen gelden bij alle betrokkenen. Een echtscheiding is immers een gebeurtenis van betekenis. Je zegt niet meer van de ander te houden en ervoor te kiezen liever alleen dan samen te zijn. Je zegt je kinderen dat het beter is dat papa en mama niet meer bij elkaar wonen. Dat die keuze uiteindelijk ook beter is voor de kinderen. Dat het je helpt een betere papa of mama te zijn. En toch voel je schuld of schaamte of wellicht schuld en schaamte. Wat mag je dan van een goede scheidingsmediator verwachten?

 

Goede scheidingsmediator

Het bieden van een veilige gespreksomgeving zien wij als onze taak. Daarbij nodigen wij de beide partners uit daaraan mee te helpen bouwen. Deze veiligheid legt de basis om emoties te bespreken. Op initiatief van u, van uw partner of op ons initiatief.

 

Schaamte of schuld laten zich wegnemen als je het goed kunt maken richting de ander. Is die ander je directe omgeving, dan zoeken we samen naar een manier om die omgeving kenbaar te maken dat het wenselijk is dat schaamte of schuld over het beëindigen van de relatie plaats maakt voor erkenning. Erkenning dat de scheiding een feit is en respect voor de wijze waarop de scheiding door middel van mediation vorm gegeven wordt. Berusting zodat er oplossinggericht kan worden samengewerkt op een manier waarvoor waardering op zijn plaats is.

 

Dat vraagt tijd, energie en begrip. Alle deelnemers aan de mediation nemen de inspanningsverplichting op zich het doel dat zij voor ogen hebben op een goede wijze te bereiken. Dat betekent impliciet dat je elkaar de ruimte laat je gevoel te benoemen, dat je daarvoor tijd en begrip biedt en dat je er energie in zult steken de ander hierbij te helpen.

 

Dat is wat u van een goede scheidingsmediator mag verwachten.

 

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter