Pensioen bij inkomen boven 100.000 euro

U kunt vanaf 2015 over het deel van uw inkomen boven de €. 100.000 niet meer belastingvrij pensioen opbouwen. Dit geldt zowel voor pensioenopbouw via de werkgever, als voor opbouw via een lijfrenteverzekering of bankspaarrekening.

 

Hoeveel minder u in totaal zal opbouwen ten opzichte van vóór 2015, hangt af van:

 • uw leeftijd en hoeveel recht of kapitaal u al heeft opgebouwd
 • hoeveel hoger uw inkomen is dan €. 100.000

 

Geen eigen bijdrage in de pensioenpremie over het inkomen boven €. 100.000 betekent voor nu een hoger netto inkomen. Beperking van de fiscale aftrek betekent voor nu ook een hoger netto inkomen. Dat extra geld kunt u besteden aan:

 • extra consumptieve uitgaven
 • aflossing van schulden (hypotheek)
 • (meer) sparen of beleggen
 • pensioenopbouw via nettolijfrente of netto pensioen

 

Nettopensioen of nettolijfrente

Vanaf 2015 is er voor deze inkomensgroep een nieuw product voor pensioenopbouw: het nettopensioen of de nettolijfrente. De premie wordt betaald uit het nettoloon in plaats van het brutoloon. Bij uitbetaling van de nettolijfrente of het nettopensioen tijdens pensionering betaalt u geen belasting meer over het bedrag.

In plaats van deze producten af te sluiten, kunt u ook zelf sparen of beleggen. Houdt daarom de volgende verschillen goed voor ogen:

 1. Bij een nettopensioen/nettolijfrente is het opgebouwde bedrag vrijgesteld van vermogensrendementsbelasting. Spaart u zelf, dan betaalt u boven het vrijgestelde bedrag (€. 21.330 in 2015) wel belasting.
 2. Een nettopensioen/nettolijfrente is uitsluitend bedoeld voor pensioenopbouw: het geld wordt uitgekeerd als u met pensioen gaat. Bij een spaarrekening of beleggingsrekening kunt u tussentijds wel over het geld beschikken.

 

Zes belangrijke vragen over pensioen bij inkomen hoger dan €. 100.000 

Tot slot de belangrijkste vragen ter overdenking: 

 1. Waar blijft de bijdrage van de werkgever in de pensioenpremie voor het deel van het inkomen boven de €. 100.000?
 2. Hoeveel vermogen moet ik extra opbouwen om de versobering van pensioeninkomen te compenseren?
 3. Welk effect heeft inflatie op de koopkracht van mijn pensioeninkomen?
 4. Wat is de relatie tussen deze beperking van pensioen en mijn huidige hypotheekvorm?
 5. Met hoeveel neemt het nabestaandenpensioen af als gevolg van deze maatregel?
 6. Welke adviseur heeft voldoende vakkennis en ervaring om voor mij de gevolgen hiervan zichtbaar te maken en mij de meest geschikte oplossingen aan te dragen?

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter