Goede samenwerking beleggingsadviseur en financieel planner

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelde in november 2011 al dat er meer aandacht moet komen voor de vaardigheden en kennis van de beleggingsadviseur. Zodat de beleggingsadviseur voldoende in staat wordt gesteld op een zorgvuldige manier beleggingsdiensten te verlenen. Die zorgvuldigheid begint naar ons oordeel met het opstellen van een financieel plan.

 

Uit de onderzoeken waaraan de AFM refereerde, blijkt dat de focus van de deskundigheid van beleggingsadviseurs bij veel beleggingsondernemingen primair is gericht op het beleggen. Bij het ontwikkelen van vakbekwaamheid van beleggingsadviseurs lijken vaardigheden om de klant tijdens het inventarisatieproces goed te leren kennen minder aandacht te krijgen. De vraag is dan gerechtvaardigd hoe goed je de klant moet leren kennen om te kunnen voldoen aan de zorgvuldigheid die bij het beleggingsproces hoort.

 

Zorgvuldig beleggen

Een zorgvuldig beleggingsproces vraagt veel van de betrokken adviseurs. Naar het oordeel van de AFM dienen de adviseurs niet alleen maar over beleggingskennis te beschikken om een beleggingsadvies te kunnen geven dat past bij de klant. De adviseurs zullen ook moeten kunnen variëren in de manier waarop zij klanten benaderen en aanspreken. Voor een ervaren belegger met veel kennis over beleggen is een andere benadering vereist dan voor een relatief onervaren belegger met weinig kennis. De adviseur zal daarom voldoende vaardigheden moeten hebben om in beide gevallen het gesprek te kunnen voeren en complexe materie op een begrijpelijke manier uit te leggen. Nog belangrijker is misschien wel het vermogen van de adviseur om de juiste en meest relevante informatie bij de klant op te vragen en door te vragen bij onduidelijkheden. Kortom de manier waarop de adviseur informatie inwint, is van invloed op de volledigheid en de diepgang van het klantbeeld als basis voor een zorgvuldig beleggingsadvies.

 

Toegevoegde waarde financiële planning

De AFM heeft tijdens haar onderzoeken vastgesteld dat de toegevoegde waarde van de adviseurs hoger wordt zodra zij beschikken over een volledig inzicht in de financiële situatie van de klant. In dat geval is de adviseur namelijk beter in staat om te bepalen hoeveel risico de klant zou kunnen dragen en hoe afhankelijk de klant is van zijn geformuleerde doel.

 

Dit betekent naar ons oordeel dat een alomvattend financieel plan noodzakelijk is om beleggingsadvies te kunnen geven of vermogen te beheren. Financiële planning vormt de noodzakelijke basis voor beleggingsadvies of vermogensbeheer. Dit geldt vooral als er sprake is van specifieke doelstellingen, bijvoorbeeld doelen die direct verband houden met de huidige of toekomstige inkomenssituatie, of als de complexiteit van de klantsituatie of klantwensen groter is.

 

Wat zouden uw adviseurs van u moeten weten om zorgvuldig advies mogelijk te maken?

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter