Toekomstvisie

De gemiddelde consument heeft volgens trendwatcher Adjiedj Bakas nog steeds weinig tot geen interesse voor financiële producten. Enerzijds veroorzaakt door een onoverbrugbaar gebrek aan kennis, anderzijds door het fenomeen keuzestress. Bakas voorspelt dan ook een toenemende populariteit voor de geprofessionaliseerde financieel adviseur. Een trend die in het Verenigd Koninkrijk al in gang is gezet.

 

De verregaande versobering van het pensioen, de woningmarkt en de zorgconsumptie zijn zaken waar de consument in het verleden totaal geen rekening mee heeft gehouden. Om die reden, zo stelt de trendwatcher, is de consument zichzelf financieel aan het herijken. "Bijna iedereen denkt dat de AOW blijft bestaan. Ik geloof daar helemaal niets van. Het is niet meer te betalen in een maatschappij met te veel oude mensen en te weinig jongeren die het geld moeten ophoesten", aldus Bakas.

 

Toekomstvisie Smit Vernooij c.s.

Alex Klein beschrijft in zijn artikel “Consument wil weer financieel adviseur” de visie van Bakas op onze financiële toekomst. Bovenstaande inleiding is afkomstig van dit artikel. Wij raden u aan het volledige artikel te lezen door het hier te downloaden.

Al in december 2006 schreven wij dat “Gezondheid” het nieuwe vermogensdoel zou worden in onze visie. Wat versobering van zorg inhoudt anno 2014 konden we ons in 2006 nog niet concreet voorstellen. De feiten liegen er niet om. De kosten van de zorg noopten overheid en private instellingen om fors in te zetten op efficiëncy. In de praktijk betekent dit “minder handen aan het bed”. Maar het is niet alleen minder kwantiteit maar ook mindere kwaliteit. Goede zorg verlenen vraagt beiden. Kwantiteit en kwaliteit. Zie daar het spanningsveld van de zorg.

Kortom u moet er rekening mee houden dat u steeds meer zelf gaat betalen voor goede zorg. Dat vraagt een zorgvuldige vermogensplanning.

 

Vermogensplanning

Ook wat betreft pensioeninkomen zien wij een verdere versobering. De wettelijke ingrepen die in 2015 in zullen gaan, raken iedereen. Langer doorwerken en toch minder pensioeninkomen opbouwen. Dat is de uitkomst van wat er sinds 2014 aan koers is ingezet. Wie besteedbaar een hogere welstand nastreeft, zal ook daarvoor moeten reserveren.

De financiële crisis en de gevolgen daarvan zou u aan het denken moeten zetten. “Wordt het straks weer zoals eind negentiger jaren, toen het niet op kon? Hebben pensioenfondsen wel genoeg reserves om de pensioenen zonder korting te garanderen? Is mijn huis de ideale spaarpot?”

 

Rol financieel adviseur

De geprofessionaliseerde financieel adviseur is straks niet meer nodig om voor u het juiste financiële product te selecteren. Het is een kwestie van tijd dat intelligente software u in staat stelt het juiste financiële product te selecteren. Waar de toegevoegde waarde van de adviseur wel ligt, is door samenhang te brengen in de juridische, fiscale en financiële randvoorwaarden die het mogelijk maken dat u nu kunt leven zoals u wenst èn dat u kunt leven zoals u wenst, wanneer uw situatie wijzigt. Daarbij moet u denken aan wijzigingen ten aanzien van wonen, werken, gezondheid, vrije tijd en relaties. Samen lang en gelukkig oud worden, gaat gepaard met wijzigingen ten aanzien van deze 5 vraagstukken. Overlijden, arbeidsongeschikt of werkloos raken, relaties aangaan of verbreken gaan eveneens gepaard met wijzigingen ten aanzien van deze 5 vraagstukken. De adviseur die u daarbij kan begeleiden en adviseren is de adviseur die u nodig heeft.

 

Ambitie

Wij zien onze rol als financieel planner als de financieel adviseur bij uitstek met wie u een langdurige adviesrelatie aangaat. Door u goed te kennen, stelt u ons in staat vanuit onze dialoog u goed te adviseren. Het is onze ambitie om die rol voor u te vervullen.

  1. Zorgen dat u inzicht krijgt in uw huidige situatie wat betreft zekerheden en risico’s;
  2. Zorgen dat u met behulp van dit inzicht tot een goed afgewogen financieel beleid komt;
  3. Zorgen dat u tot weloverwogen keuzes komt. Zeker in situaties waarin financiële beperkingen u nopen tot het bepalen van prioriteiten. Het is luxe om alle wensen te realiseren en die luxe is niet iedereen gegeven;
  4. Zodat u kunt leven zoals u wenst.

 

Als deze visie u aanspreekt, dan bent u van harte uitgenodigd om nader met ons kennis te maken.

Hier => vindt u onze contactgegevens.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter