Boekbespreking: Ontmaskerd van Peter van der Slikke

Een oprecht en deskundig financieel adviseur hoort een kritische mening te hebben over wat hij vindt van de financiële wereld. Behalve vinden wat er anders zou moeten, hoort hij ook de daad bij het woord te voegen: “Zijn vak en wat hij voor zijn klanten betekent daadwerkelijk beter vorm geven!” Wat maakt een financieel adviseur tot een goede financieel adviseur? Wanneer is een financieel adviseur echt onafhankelijk? In zijn boek Ontmaskerd slaagt de auteur Peter van der Slikke erin om antwoord te geven op deze vragen.

 

Leer de juiste financiële beslissingen te nemen

Het lezen van het boek Ontmaskerd was voor mij als auteur van het boek Financieel fit zeer herkenbaar. Met name het doel om u in staat te stellen zelf de juiste financiële beslissingen te kunnen nemen, komt volledig overeen. Hoe je ertoe komt als klant de juiste financiële beslissingen te nemen is deels een proces van u als consument zelf, maar het is voor een belangrijker deel de dialoog tussen ons als adviseur en u als klant bij uitstek. Over de 'voorbeeld' financieel adviseurs schrijft Van der Slikke: “Er moet een strikte scheiding komen tussen het aanbieden van producten en het geven van adviezen. De ‘nieuwe’ financieel adviseur moet, net als de notaris en de nieuwe lichting accountants, een volstrekt onafhankelijke adviesrol gaan vervullen” (blz. 213). Dat spreekt mij zeer aan. Het is namelijk precies de reden waarom wij in 1999 Smit Vernooij c.s. zijn gestart. Onze ‘statement’ kunt u lezen op onze website.

 

Financiële planning en beleggen

De quote: “If you fail to plan, you are planning to fail” is van Benjamin Franklin (1706 – 1790).

Kortom als het om uw financiële toekomst gaat, dan heeft u een plan nodig. Voor dat plan is affiniteit met financiële zaken en kennis nodig. Als u dat niet heeft, dan zou u serieus de inschakeling van een onafhankelijke financieel planner moeten overwegen, aldus Van der Slikke. Wat u van een onafhankelijke financieel planner mag verwachten, vat hij goed samen (blz. 162 en 163). Terecht verwijst Van der Slikke naar de website van de Vereniging van Onafhankelijke Financieel Planners. Greet Vernooij en Rik Smit zijn daar lid van sinds de oprichting van de vereniging in 2002.

 

Dat beleggen een belangrijke rol speelt bij financiële planning schreef ik al in 2005 in mijn boek Financieel fit bij de paragraaf Levenslang beleggen (blz. 105 tot 110). Over beleggen en de inrichting van een effectenportefeuille schreef ik destijds, dat “de invulling van dat vraagstuk alleen al voldoende stof biedt voor het schrijven van een boek”. Dat boek lijkt door Peter van der Slikke te zijn geschreven. Behalve dat hij onthult wat er achter de schermen gebeurt bij banken en bij alles en iedereen die met de beleggingsindustrie te maken heeft, streeft hij via een vier stappenplan ernaar om u naar financiële onafhankelijkheid te leiden. Wat mij betreft is daarmee de cirkel rond. U heeft zowel een onafhankelijke financieel planner als een onafhankelijke beleggingsadviseur nodig. De belangrijkste taak van een onafhankelijke beleggingsadviseur is volgens Van der Slikke

 • zijn klanten zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden;
 • vervolgens de klant zorgvuldig en zonder bijbedoelingen te wijzen op de risico’s en reële kansen die aan beleggingen of bepaalde producten verbonden zijn,
 • zodat de klant op een verantwoorde wijze tot een bij hem passende juiste beleggingsbeslissing kan komen.

Dat kan natuurlijk precies zo gezegd worden over de taak van een onafhankelijke financieel planner. Van der Slikke slaat de spijker op zijn kop als hij zegt dat u zou mogen of moeten verwachten van de adviseur dat zijn voorlichting zo grondig en objectief is, dat u als klant zelf de beslissing kunt nemen.

 

Financiële instellingen en producten ontmaskeren

Van der Slikke doet nogal wat onthullingen in het eerste deel van zijn boek. Ook noemt hij de partijen bij naam. Dat siert hem, want de consument moet echt wakker geschud worden. Enkele voorbeelden van het ontmaskeren zijn:

 • Robeco probeert de slechte prestaties van een beleggingsfonds buiten het zicht te houden van beleggers (blz. 77);
 • ING Bank informeert u slecht en onvolledig (blz. 93);
 • Een gespecialiseerde private bank die het in termen van indirecte kosten wel heel erg bont heeft gemaakt en haar klanten met de meest beroerde producten heeft opgezadeld is Schretlen & Co (blz. 93);
 • OXBY is oude wijn (Wijs & van Oostveen, Van Velthuyse & Mulder) in nieuwe zakken (blz. 97);
 • Morningstar leeft van het theater van de beleggingsfondsenindustrie. Morningstar dient met een kritische blik bekeken te worden. (blz. 112);
 • Morningstar Awards vormen in overwegende mate eerder een contra-indicatie dan een aanbeveling (blz. 113);
 • MoneyView: De analyses zijn in hoge mate gekleurd en van nul en generlei waarde (blz. 117).

 

En over beleggingscategoriën schrijft Van der Slikke:

 • Het meest onverstandige wat een belegger kan doen, is zijn geld onderbrengen in een obligatiefonds (blz. 82);
 • Onroerend goed is bovengemiddeld gevoelig voor fraude en manipulatie (blz. 178);
 • Synthetische trackers kunnen in de toekomst een nieuwe wereldomvattende crisis veroorzaken die haar weerga niet kent. De wetgever zou deze producten bij wet moeten verbieden (blz. 205).

 

Het boek Ontmaskerd had ik graag geschreven als vervolg op mijn boek Financieel fit. Tegelijkertijd realiseer ik mij ook dat de strikte scheiding die wij als Smit Vernooij c.s. aanbrengen tussen advies en het aanbieden van producten ervoor zorgt dat ik het boek niet had kunnen schrijven. De diepte die vereist is om de beleggingsproducten te doorgronden, is van een andere orde dan de specifieke competenties die u van ons als uw onafhankelijke financieel planner mag verwachten. Daarom zijn de financieel planner en de beleggingsadviseur complementair aan elkaar. Ieder doet waar hij goed in is met dezelfde belangen voorop, namelijk uw belangen!

 

Augustus 2013.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter