Inflatiebestendig financieel plan; zo hoort het!

In het themanummer van fondsnieuws valt direct de grote kop op: “Inflatiespook houdt beleggers in zijn greep”. In Duitsland, het land binnen de Europese Unie met momenteel een succesvolle economie, is de looneis van de werknemers van Volkswagen drie procent. Die eis komt voort uit de afname van hun koopkracht, doordat de prijzen voor voedsel en brandstof stijgen. Is het nu nog slechts een kwestie van afwachten totdat ook de economieën elders in Europa beter zullen draaien alvorens de inflatie werkelijk fors zal stijgen?

 

Een goed financieel plan houdt altijd rekening met inflatie. De mate waarmee een financieel planner een financiële planning doorspekt met inflatie is zelfs een goede graadmeter voor de kwaliteit van de financieel planner in kwestie.

 

Inflatie

Inflatie oftewel geldontwaarding speelt bij financiële planning een essentiële rol. Om het realiteitsgehalte van een financieel plan te verhogen, dient het effect van inflatie meegenomen te worden.

De meeste gangbare methode om inflatie te verwerken binnen een financiële planning is door te werken met de reële koopkrachtbenadering. Bij deze methode worden alle bedragen weergegeven in en terugkerend naar de waarde in “Euro’s van nu”. Opgaven door pensioenuitvoerders van toekomstige pensioen- en AOW-uitkeringen worden ook altijd weergegeven volgens deze methode. Ook schulden en vermogensbestanddelen worden teruggerekend naar Euro’s van nu. Een aflossingsvrije hypotheek of een vermogensbestanddeel zonder rendement dalen bij deze methode in waarde. Het grote voordeel van de reële koopkrachtbenadering is dat men zich sneller herkent in deze bedragen

 

Behalve voor het realiteitsgehalte van een financiële planning speelt inflatie in werkelijkheid natuurlijk ook een belangrijke rol. Denkt u hierbij maar eens aan de momenten waarop indexatie van pensioenregelingen het nieuws haalt. Dan lijkt men zich ineens te realiseren dat een pensioeninkomen dat zich niet jaarlijks aanpast aan de stijging van de kosten van het levensonderhoud eenvoudigweg een verlies aan koopkracht betekent. Om u tot slot enig idee te geven van het lange termijneffect van inflatie geldt dit rekenvoorbeeld. Een nominaal gelijkblijvend pensioen betekent bij een inflatie van 2% per jaar een verlies aan koopkracht dat na 20 jaar al 32,7% bedraagt. Een half procentje meer aan gemiddelde inflatie (2,5% derhalve) leidt tot een verlies van 39% aan koopkracht na 20 jaar. Inflatie is een serieuze factor om mee rekening te houden.

 

Deskundigen over inflatie

Onder de deskundigen variëren de meningen over de lange termijn ontwikkelingen. Waar men het over eens is, zijn de effecten van de stijgingen van voedselprijzen voor landen waar uitgaven voor voedsel een belangrijk deel van het besteedbaar inkomen uitmaakt. Daar ontstaat onvrede over, dat uiteindelijk ook kan leiden tot sociale onrust. Minder gelijkgezind zijn de deskundigen over de mate waarin de Europese Unie te maken krijgt met inflatie. Er is wel overeenstemming over het verschil tussen de VS en Europa; de VS zal meer hinder ondervinden van inflatie. Sommige deskundigen kijken al serieus naar het omgekeerde van inflatie; deflatie. Deflatie is in de economie het verschijnsel dat het algemeen prijsniveau daalt.

 

Persoonlijk financieel plan

Voor uw persoonlijke financiële planning is het van belang goed rekening te houden met inflatie. Op de langere termijn is er immers altijd sprake van inflatie. Een goede planning van inkomsten en uitgaven geeft een helder inzicht in de voorwaarden om op het gewenste niveau van welvaart te blijven. Binnen een financieel plan wordt dit uitgedrukt in de term netto besteedbaar inkomen. Weten wat je te besteden hebt. Dat is niet alleen voor dit moment van belang, maar ook voor uw toekomst.

 

Laat ons uw financiën doorlichten. Dan krijgt u het inzicht om de juiste financiële keuzes te maken. Bel 020-482.58.42 voor een financieel planner in de regio Amsterdam of 0294-25.34.44 voor een financieel planner in de regio ’t Gooi (Vechtstreek, Hilversum).

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter