Kantonrechtersformule bij ontslag voorbij

In februari 2010 oordeelde de Hoge Raad dat de rechter bij het bepalen van de hoogte van een ontslagvergoeding niet kan volstaan met het hanteren van een formule, maar de werkelijk geleden schade moet begroten. In de praktijk valt deze wijze van bepalen van de ontslagvergoeding aanzienlijk lager uit dan een vergoeding berekend op basis van de kantonrechtersformule. Dat heeft natuurlijk consequenties.

 

Ontslag en ontslagvergoeding

Bij ontslag bepaalt de werkgever of de ontbinding van de arbeidsovereenkomst loopt via de kantonrechter of via UWV Werkbedrijf. Te verwachten valt dat werkgevers in de toekomst massaal voor de route via UWV Werkbedrijf zullen kiezen, wanneer telkens blijkt dat dit een goedkopere route oplevert. Dan blijft de route richting de kantonrechter over, waarvoor deze in aanvang bedoeld is; spoedeisende ontslagzaken, die op zeer korte termijn moeten worden beslist.

 

Bepalen hoogte ontslagvergoeding of gouden handdruk

Loopt de route via UWV Werkbedrijf dan ontstaat er in aanvang nog geen schadevergoeding voor het ontslag. Wordt een werknemer met een ontslagvergunning ontslagen, dan zal de werknemer een aparte procedure voor een vergoeding bij de rechter moeten beginnen. Binnen die procedure dient bepaald te worden:

  1. Welk budget er nodig is om de werkloze zijn WW-uitkering dan wel een elders te verdienen lager inkomen gedurende die periode aan te vullen tot 100% van zijn laatstgenoten brutoloon;
  2. Welke budget er nodig is voor scholing of begeleiding naar ander werk;
  3. Welk budget er nodig is voor het verlies van pensioenrechten.

 

Pensioenschade bij ontslag

Het gevolg van deze benaderingsmethode is dat de pensioenschade weer meer op de voorgrond kan komen. Zowel tijdens de WW-periode als tijdens een loopbaan na WW of aansluitend kan als gevolg van een lager loon of een mindere pensioenregeling een lager pensioenrecht ontstaan. Dat verlies aan pensioenrechten valt te becijferen en behoort meegenomen te worden bij de bepaling van de hoogte van een ontslagvergoeding of gouden handdruk.

 

Pensioenschade bij ontslag berekenen

Het berekenen van pensioenschade vraagt om specifieke kennis. Binnen onze praktijk is deze kennis aanwezig. Wij leveren u op basis van actuariële grondslagen de correcte cijfers, zodat u snel inzicht heeft in het budget wat nodig is ter compensatie van de pensioenschade. Het achterwege laten van dit onderdeel leidt naar onze mening tot een onvolledige schadebepaling.

 

Hoe ontslaguitkering aan te wenden

De diverse mogelijkheden om een ontslaguitkering aan te wenden leest u in ons artikel over ontslag. Informeert u ook naar onze diensten voor het leveren van een stamrechtovereenkomst en de financiële begeleiding die wenselijk is bij het aanhouden van een stamrecht bv.

 

De conclusie is dan ook dat nu de Hoge Raad de kantonrechtersformulie ontoereikend vindt en de werkelijk geleden schade moet worden begroot u er als betrokkene alle belang bij hebt ons in te schakelen voor het leveren van de juiste berekeningen en begeleiding.

 

Dit artikel is ten dele een samenvatting van en ontleent aan het artikel van Bas Westerhout op 24 februari 2011 in het Financieel Dagblad.

Bel voor een afspraak met:

regio Amsterdam - Zaanstreek - Waterland 

020 - 482.58.42

regio Het Gooi - De Ronde Venen - Hilversum 

0294 - 25.34.44

 

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter