Woekerpolis: houden of overstappen?

Dankzij de initiatieven van het VARA programma Kassa en de website Independer.nl is het nu mogelijk om snel een ruwe schatting te maken van het verschil in opbrengst tussen uw huidige woekerpolis en een relatief gunstiger financieel produkt. Daaraan gaat natuurlijk de vraag vooraf: “Heb ik een woekerpolis?” Wat een woekerpolis is en hoe u zich gedegen kunt voorbereiden op uw keuze leest u in dit artikel.

 

Heb ik een woekerpolis?

De naam " woekerpolis" is in 2006 geïntroduceerd door het Tros tv-programma Radar. Aanleiding was een in 2006 uitgevoerd onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten naar beleggingsverzekeringen. Deze verzekeringen bleken duur te zijn. Sinds het begin van de jaren negentig sloten 4,1 miljoen huishoudens in totaal 6,5 miljoen woekerpolissen af. Woekerpolissen zijn beleggingsverzekeringen (pensioenverzekeringen, studieverzekeringen, beleggingshypotheken, lijfrenteverzekeringen, koopsompolissen en spaarverzekeringen / spaarplannen) waarbij dusdanig veel kosten in rekening zijn gebracht, dat het beloofde beleggingsrendement bij lange na niet gehaald kan worden. Veel mensen realiseren zich niet dat zij in het bezit zijn van een woekerpolis. Als u niet zeker weet of uw verzekering een beleggingsverzekering is, kunt u dat controleren op, waar een lijst met beleggingsverzekeringen is te vinden.

 

Ik heb een woekerpolis, wat kan ik doen?

U kunt ervoor kiezen u aan te sluiten bij een stichting, waar men voor een hele groep tegelijkertijd probeert een goede compensatie te verkrijgen voor de geleden schade. Deelname aan een collectieve schikking betekent dat u zelf geen juridische procedure hoeft te starten. Dat kan een voordeel zijn. Het scheelt u veel tijd en hoge kosten. Het kan ook een nadeel blijken. Een collectieve regeling werd namelijk ook afgesloten in de aandelenlease-affaire rond Dexia. Later bleek dat mensen die aan die regeling hadden deelgenomen, minder goed af waren dan degenen die doorprocedeerden tegen Dexia. De schikkers waren hun inleg kwijt en zagen in het gunstigste geval tweederde van hun schuld kwijtgescholden. De procedeerders kregen hun inleg terug en zagen hun schuld volledig kwijtgescholden.

 

Stap 1: Laat uw rechten niet verjaren

Het is belangrijk dat u uw rechten veilig stelt en dat uw eventuele klacht niet verjaart. Daarom adviseren wij u om een zogeheten stuitingsbrief te versturen aan uw verzekeraar en aan uw tussenpersoon. Hier kunt u een stuitingsbrief gratis downloaden.

 

Stap 2: Verdiep u in wat u van een groepsactie (class action) mag verwachten

 

Er zijn drie partijen waar u terecht kunt voor een groepsbehandeling.

 

De Stichting Verliespolis is een initiatief van Vereniging Eigen Huis en de Vereniging van Effecten Bezitters. Zij schrijven over zichzelf: “De Stichting Verliespolis is de grootste belangenbehartiger voor mensen met een te dure beleggingsverzekering, zogeheten woekerpolissen. De Stichting Verliespolis kiest voor een collectieve aanpak en zet zich in voor financiële compensatie voor grote groepen consumenten tegelijk en duidelijkheid op korte termijn, zonder dat een polishouder zelf de juridische strijd hoeft aan te gaan met een verzekeraar. Dat betekent dat de Stichting Verliespolis aan de onderhandelingstafel scherpe afspraken maakt over de maximale kosten die een verzekeraar mag rekenen. Indien de polishouder gedurende de looptijd meer heeft betaald, dan wordt dat geld terugbetaald.

Met de zes grootste verzekeraars zijn al onderhandelingsresultaten bereikt. Tussen de 30% en 60% van hun klanten heeft volgens de schikkingen te veel kosten betaald en krijgt dus geld terug.

Door u aan te sluiten bij de Stichting Verliespolis steunt u deze collectieve actie en zet u druk op de verzekeraars om tot compensatieregelingen te komen. Als aangeslotene bij de Stichting ontvangt u informatie over onze activiteiten en kunt u uw stem uitbrengen over een onderhandelingsresultaat met uw verzekeraar. Al meer dan 100.000 polishouders gingen u voor.”

 

De Stichting Woekerpolis Claim (WPC) schrijft over zichzelf: “De Stichting Woekerpolis Claim (WPC) is de meest actieve belangenorganisatie voor consumenten met een beleggingsverzekering. WPC is als eerste belangenorganisatie een collectieve procedure tegen een grote verzekeraar gestart (Nationale Nederlanden). In 2008 en 2009 trof WPC al met 6 verzekeraars een schikking die voorziet in compensatie. Deze 6 verzekeraars dekken ongeveer 70% van de markt. Ook bereikte WPC eind 2009 een schikking met Rabobank over de zogenoemde OpMaat Hypotheek. WPC blijft zich, via onderhandelingen en procedures, hard maken voor compensatie van klanten. Geen woorden, maar daden: dat kunt u van WPC verwachten.”

 

De stichting Woekerpolis / Consumentenclaim is een initiatief van Van Dijk & Co International Law Office te Amsterdam. Van Dijk & Co is sinds 1988 gespecialiseerd in het voeren van juridische procedures  op basis van no cure no pay. Zij schrijven over de door de stichtingen Woekerpolisclaim en Verliespolis getroffen schikkingen met verschillende aanbieders op basis van de Wabeke-norm dat deze te vergelijken is met een fopspeen. Volgens deze norm worden de kosten beperkt tot 3,5 procent van uw jaarlijkse inleg, maar dat is nog steeds veel teveel. Over zichzelf schrijven zij: “De juristen van Dijk & Co, Leaseproces en Consumentenclaim kunnen op basis van no cure no pay werken omdat zij niet (meer) als advocaat zijn ingeschreven. Advocaten mogen namelijk niet op basis van no cure no pay werken.

 

Stap 3: Woekerpolis houden, schikken of overstappen

Door de introductie van nieuwe beleggingsproducten met veel lagere kosten en de sterk gedaalde premies van overlijdensrisicoverzekeringen, zijn er nu alternatieven op de markt die mogelijk meer opbrengen. Overstappen kan een betere optie zijn. Independer.nl ontwikkelde hiervoor de Woekerpolischeck; een online rekentool. Deze Woekerpolischeck geeft u snel een ruwe indicatie van de mogelijke extra waarde bij overstappen. Overstappen kan administratief en fiscaal complex zijn en is niet altijd verstandig.

 

Redenen om niet over te stappen zijn:

  1. Uw polis kent een gegarandeerd kapitaal. Ook als het bedrag dat de verzekeraar voor u belegd heeft daarvoor eigenlijk te laag is. Die garantie raakt u kwijt als u overstapt.
  2. De afkoopkosten zijn dermate hoog dat overstappen een te klein bedrag oplevert waarmee u over kunt stappen.
  3. Als de rechten van uw polis verpand zijn aan de bank kan het te kostbaar of administratief onmogelijk zijn om over te stappen.
  4. Het kan zijn dat er fiscale nadelen kleven aan overstappen.
  5. Als u nu minder gezond bent dan bij het afsluiten van uw beleggingsverzekering kan het gevolg van de medische acceptatievoorwaarden zijn dat u een hogere premie moet betalen voor dezelfde verzekeringsdekking of dat men u in het ergste geval weigert te verzekeren.
  6. Beleggen tegen lagere kosten is niet altijd mogelijk
  7. U heeft bijzonder condities verzekerd op de polis, waarmee bij de vergelijking geen rekening kon worden gehouden
  8. U weet nog niet hoeveel compensatie u zal ontvangen.

 

Er valt dus veel om te overwegen en om u over te laten adviseren. Zeker in situaties waarbij beleggingspolissen een duidelijk doel dienden; de aflossing van de hypotheekschuld, aanvulling op het pensioeninkomen, vervroegd pensioneren, een studiespaarplan voor de kinderen. Zijn deze kwesties aan de orde en zoekt u een onafhankelijk financieel planner, die samen met u een koers uitzet waarop u wel kunt rekenen, dan zijn wij u graag van dienst.

 

Datum: Januari 2011 

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter