Wetgeving opzeggen verzekeringen

Vanaf 1 januari 2010 zit u nooit meer te lang vast aan een te dure verzekering. Verzekeraars stoppen namelijk met het stilzwijgend verlengen van particuliere schadeverzekeringen. Zij moeten u voortaan tijdig melden op welke datum uw polis wordt verlengd. Ook kunt u eenvoudiger opzeggen. Dit vergroot uw keuzevrijheid, zodat u sneller profiteert van een goedkoper of beter aanbod.

 

Alle verzekeringen die na 1 januari 2010 worden afgesloten, hebben een looptijd van één jaar. Zegt u de verzekering vervolgens niet op, dan verlengt uw verzekeraar de polis met nog eens één jaar. Maar na deze verlenging kunt u de polis dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Wisselt u van verzekeraar, dan gaat u een nieuw contract aan. Hiervan is de looptijd ook weer één jaar. Ná het eerste jaar geldt wederom een opzegtermijn van één maand.

 

De meerjarige contracten verdwijnen niet. Verzekeraars mogen na 1 januari 2010 nog steeds meerjarige contracten aanbieden. Bijvoorbeeld een opstalverzekering met een looptijd van 5 jaar. U moet er dan via een dubbele handtekening nadrukkelijk op worden gewezen, dat het om een langere overeenkomst gaat. U kunt een dergelijk contract niet tussentijds opzeggen. Ook niet na het eerste jaar van de overeengekomen looptijd. Pas als de gehele verzekeringsduur is verstreken, wordt het meerjarige contract omgezet in een jaarcontract (tenzij u dan zelf anders wenst). Vanaf dan is de verzekering pas weer dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één maand.

 

Opzegtermijn lopende verzekeringen

Heeft u een lopende verzekering, dan kunt u vanaf 1 maart 2010 gebruik maken van de maandelijkse opzegtermijn. Let wel: de contractvervaldatum is hierin nog wel bepalend.

Voorbeeld: u heeft op 7 mei 2004 een rechtsbijstandverzekering afgesloten. U kunt dan pas vanaf 7 mei 2010 dagelijks uw polis laten beëindigen. Zegt u uw polis vervolgens op 9 juni 2010 op, dan wordt uw rechtsbijstandverzekering een maand later op 9 juli 2010 daadwerkelijk beëindigd.

 

Verzekeraars dienen hun klanten schriftelijk te informeren dat hun contract afloopt. Dat kan op twee manieren. Of uw verzekeraar kiest ervoor om alle klanten op één vastgesteld moment in één keer te informeren. Of u krijgt enkele weken voor de contractvervaldatum een brief toegestuurd. In beide gevallen dient zowel de afloop van het contract vermeld te worden, als de mogelijkheid om na die datum maandelijks op te kunnen zeggen.

Bent of wordt u niet tijdig geïnformeerd, dan kunt u dit melden aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

 

Lopende meerjarige contracten blijven ook na 1 januari 2010 geldig. De verzekeraar zal u informeren zodra de contractvervaldatum nadert. Als u geen gebruik maakt van de opzegmogelijkheid, verlengt de verzekeraar uw meerjarige contract met één jaar. Vanaf dat moment is de polis ook weer dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één maand.

 

Voor welke verzekeringen geldt de nieuwe regeling?

De nieuwe regeling geldt alleen voor verzekeraars die lid zijn van het Verbond voor Verzekeraars en schadeverzekeringen aanbieden. Naast bijvoorbeeld de autoverzekering, inboedelverzekering, opstalverzekering, rechtsbijstandverzekering en reisverzekering zijn dat onder andere de annuleringsverzekering en wettelijke aansprakelijkheid.

 

Verzekeraars die niet zijn aangesloten bij het Verbond hebben geen verplichtingen. Zo vallen telefoonverzekeraars buiten de nieuwe regeling. Ook geldt de regeling niet voor een levensverzekering en zorgverzekering. Zorgverzekeraars informeren u nu al elk jaar vóór 19 november tegen welke voorwaarden u komend kalenderjaar verzekerd bent. U heeft dan tot en met 31 december om uw zorgverzekering op te zeggen. Vervolgens heeft u tot 1 februari de tijd om u aan te melden bij een nieuwe zorgverzekeraar.

De regeling is ingegaan op 1 januari 2010 en heeft een looptijd van drie jaar. In hoeverre de regeling dan zal worden aangepast en/of verlengd, is momenteel nog niet bekend.

 

Bron: Verzekeringssite.nl (Klik hier voor een link naar gratis opzegbrieven) 

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter