IAVI - International AIDS Vaccine Initiative

De missie van IAVI is te zorgen voor de ontwikkeling van veilige, effectieve en wereldwijd toegankelijke, preventieve HIV-vaccins. Waarom? Er raken bijna 7.400 mensen per dag besmet met HIV. Stel dat een AIDS-vaccin met 50% werkzaamheid aan 30% van de bevolking gegeven zou worden, dan zou dit 5,6 miljoen nieuwe infecties afwenden in de lage- en middeninkomens landen tussen 2015 en 2030.

 

In de 28 jaar sinds wetenschappers het humaan immunodeficiëntie virus (HIV) als de oorzaak van acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) identificeerden, heeft het zich onophoudelijk verspreid, waardoor een van de meest verwoestende pandemieën ooit in de menselijke geschiedenis is ontstaan. Meer dan 20 miljoen mensen zijn tot nu toe overleden aan AIDS en ongeveer 33 miljoen anderen leven met HIV.

Maar gecoördineerde wereldwijde inspanningen om de pandemie te bestrijden beginnen nu een merkbaar verschil te maken:

  • Volgens het gezamenlijk VN-programma voor HIV / AIDS (UNAIDS), daalde het jaarlijks aantal nieuwe HIV-infecties van naar schatting 3 miljoen in 2001 tot ongeveer 2,7 miljoen in 2007. Deze schijnbare daling is voor een deel te verklaren door de verbetering van het toezicht op de ziekte en het verzamelen van gegevens. Maar het vloeit ook voort uit zowel natuurlijke trends in de loop van de pandemie en, naar alle waarschijnlijkheid, uitgebreide HIV-voorlichting en preventie programma's.
  • Het aantal HIV-besmette mensen in lage en middeninkomen landen die nu behandeld worden met antiretrovirale geneesmiddelen, die helpen de progressie van AIDS te controleren, heeft zich vertienvoudigd tot 3 miljoen sinds 2001. Dit is grotendeels het gevolg van meer steun van regeringen, mondiale gezondheid instanties en niet-gouvernementele organisaties. 
  • De uitbreiding van diensten om de overdracht van HIV van moeder op kind te verminderen, heeft tot een daling van het aantal nieuwe HIV-infecties onder kinderen wereldwijd geleid. Maar ondanks verbeteringen in de toegang tot levensreddende behandeling, steeg het aantal kinderen onder de 15 jaar die leven met HIV van 1,6 miljoen tot 2 miljoen tussen 2001 en 2007. Bijna 90% van die kinderen leven ten zuiden van de Sahara (Afrika).  
  • Financiering voor HIV-gerelateerde programma's is verzesvoudigd sinds 2001.

Toch blijft AIDS de vierde belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd. Elke dag worden 7.400 mensen in de wereld besmet met HIV, en de meest kwetsbare mensen in de wereld dragen de zwaarste lasten van deze genadeloze ziekte. Sub-Sahara Afrika, waar bijna 67% van de mensen besmet is met HIV, is goed voor bijna drie kwart van alle AIDS-gerelateerde sterfgevallen in 2007. En als de epidemie zich enigszins lijkt te stabiliseren in deze landen, lijkt er zich op hetzelfde moment met een nieuwe verwoestheid een epidemie af te tekenen in andere delen van de wereld, waaronder China, Indonesië, delen van Oost-Europa en Centraal-Azië en in hoge inkomens landen als Duitsland, Groot-Brittannië en Australië.

IAVI ondersteunt een alomvattend antwoord op deze crisis. Dit omvat alles van het uitbreiden van educatieve en gedragsmatige HIV-preventie programma's tot de toegang tot HIV-preventie-instrumenten en behandeling van de aanpak van de onderliggende sociale, culturele en structurele problemen, die de brandstof vormt voor de epidemie.

Hoewel essentieel en waarschijnlijk belangrijk voor de nabije toekomst zal de traditionele onderwijs- en gedragsmatige aanpak van HIV-preventie niet voldoende zijn om de pandemie onder controle te krijgen.

Vandaag de dag worden voor elke twee mensen die een levensreddende antiretrovirale behandeling ontvangen vijf nieuwe gevallen besmet. Hoewel er nooit één enkele oplossing voor HIV en AIDS zal zijn, weten we uit de geschiedenis dat geen enkele virale epidemie ooit is verslagen zonder een vaccin.

IAVI zet zich in voor het versnellen van de ontwikkeling van een preventief AIDS-vaccin en het waarborgen van de beschikbaarheid ervan voor degenen die dit het meest nodig hebben.

Meer weten over IAVI of over hoe u dit initiatief kunt ondersteunen, klik dan hier >>>

Meer weten over de relatie tussen Smit Vernooij en Stichting IAVI, klik dan hier >>>

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter