Altijd Financieel Maatwerk = AFM vereist

Om nog veiliger te financieren kunnen de kopers ervoor kiezen een deel van de lening tussentijds af te lossen. Dit zou kunnen door gedurende 10 jaar jaarlijks €. 5.000 af te lossen. Dit leidt tot de uitkomsten in tabel 3.

Waarde ontwikkeling OG

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

Verhouding lening / waarde

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo jaar 1

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Ultimo jaar 2

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

11%

Ultimo jaar 3

-3%

-0%

3%

6%

8%

11%

14%

16%

Ultimo jaar 4

-5%

-0%

4%

7%

11%

14%

18%

21%

Ultimo jaar 5

-6%

-1%

4%

9%

13%

18%

22%

25%

Ultimo jaar 6

-7%

-1%

5%

11%

16%

21%

25%

29%

Ultimo jaar 7

-9%

-1%

6%

12%

18%

24%

29%

33%

Ultimo jaar 8

-10%

-1%

7%

14%

21%

27%

32%

37%

Ultimo jaar 9

-11%

-1%

8%

16%

23%

29%

35%

41%

Ultimo jaar 10

-12%

-1%

9%

17%

25%

32%

38%

44%

Tabel 3

In dit scenario kunnen de kopers zich zelfs een marktscenario permitteren waarbij de waarde van het onroerend goed jaarlijks met 1 tot 2% daalt!

Kies voor integraal financieel advies

Behalve het verband tussen de waarde van het onderpand en de hoogte van de lening is het zaak het uitgavenpatroon van de kopers te inventariseren. Op die manier wordt helder of de nieuwe woonlasten wel binnen het uitgavenpatroon van de kopers passen. Past het niet, dan heeft het kopen van deze woning ook maandelijks consequenties voor de aspirant eigenaren. Meer uitgeven dan er is aan inkomen is immers uit den boze! Het wordt een kwestie van kiezen of delen. Dit huis kopen betekent simpelweg schrappen in andere uitgaven.

Projecteren we deze budgetmethodiek op de lange termijn, dan begint de wijze van financiering al aardig op een geïntegreerd financieel advies te lijken. Door een inflatiescenario toe te voegen, de ontwikkeling van de huidige en toekomstige uitgaven nauwgezet te onderzoeken en de relatie tussen inkomsten en uitgaven te onderzoeken bij leven en welzijn, maar ook bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid ontstaat een volledige financiële planning met het oogmerk te komen tot een verantwoorde financieringsvorm. Dat zou zowel de kopers als de AFM gerust moeten stellen.

Zoekt u financieel maatwerk? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter