Bouwdepot en fiscale verrekening

Geld lenen om daarna het huis te verbouwen is alledaags. Desalniettemin is de fiscale verrekening van de ontvangen rente op het bouwdepot en de aftrekbare rente over de lening veelal aanleiding tot onduidelijkheid over de aangifte. Daarom publiceerde de staatssecretaris van Financiën in een resolutie een nadere toelichting.

 

Van belang is allereerst om vast te stellen dat de lening is aangegaan met als doel de verbouwing. Wordt het geld van de lening ergens anders voor gebruikt, dan blijft het verband tussen de lening en de verbouwing bestaan, als kan worden aangetoond dat het geld voorhanden is. Voorbeeld: u geld leent voor een verbouwing en daarvan koopt u een auto. Tegelijkertijd hebt u het geld voor de verbouwing nog wel op een spaarrekening staan. Dan blijft de lening fiscaal bestemd voor de verbouwing.

 

De hoofdregel voor de renteaftrek is dat de rente op een dergelijke lening pas aftrekbaar is vanaf het moment dat het geleende geld gebruikt wordt om de verbouwing te betalen. Stel dat de bank per 15 juni een lening verstrekt van € 50.000 en u betaalt de eerste rekening van € 15.000 op 1 juli, dan valt de lening vanaf die datum voor € 15.000 in box 1 met renteaftrek. De rest van de lening blijft in box 3, net zoals het bouwdepot. De volgende betaling van € 1.336 vindt bijvoorbeeld op 15 juli plaats, de daaropvolgende van € 19.345 op 16 augustus, enzovoorts. U ziet wat een administratie het zou vergen om de renteaftrek correct te berekenen.

 

Daarom ook is de betreffende resolutie uitgebracht. Deze houdt in dat de lening gedurende de eerste zes maanden in box 1 valt ongeacht of er uitgaven voor de verbouwing mee zijn betaald. Na zes maanden geldt dat de rente pas aftrekbaar is zodra er betalingen voor de verbouwing zijn gedaan. De renteaftrek over het eerste halfjaar blijft in stand. De staatssecretaris vervolgt met de mededeling: 'Zie ook de hierna behandelde goedkeuring bij een verbouwingsdepot.'

 

Dat brengt ons bij het verbouwingsdepot. De bedoelde goedkeuring houdt in dat de lening gedurende de eerste twee jaar in box 1 blijft met aftrekbare rente als het geld op een verbouwingsdepot is gestort. Dan moet de rente op de lening wel gesaldeerd worden met de rente die op het depot wordt ontvangen. Oftewel: ook het depot valt gedurende deze periode in box 1 en niet in box 3.

 

Maar wat nu te doen met het eerste halfjaar? Over een samenloop tussen deze twee goedkeuringen wordt niet gesproken. Naar onze mening behoort een verbouwingsdepot gedurende het eerste halfjaar in box 3 thuis, en de volledige lening in box 1. De betaalde rente zou dan niet hoeven te worden gesaldeerd met de rente op het bouwdepot. Na een halfjaar mag u de rente over de hele lening, gesaldeerd met de rente op het bouwdepot, gedurende nog anderhalf jaar aftrekken.

 

Staat het geld niet op een bouwdepot maar bijvoorbeeld op een spaarrekening, dan gaat na dat halve jaar de hoofdregel gelden: aftrek van de rente uitsluitend voor het deel van de lening dat is gebruikt voor de verbouwing.

 

Bron: Rubriek Per saldo Het Financieele Dagblad

Datum: Juni 2007

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter