Gezondheid - het nieuwe vermogensdoel

Stop alle schenkingsplannen aan kinderen en kleinkinderen. Gewone zorg wordt schreeuwend duur. Wat betekent dat voor echt kwalitatief hoogstaande zorg gecombineerd met een luxe levensstijl? Is € 5.000.000 genoeg om straks tijdens uw pensioen er een luxe levensstandaard op na te houden?

 

Van de discussie rondom de nieuwe algemene zorgverzekering valt veel te leren. Pensionado's worstelen met de verplichte deelname aan de basisverzekering. De overheid wenst de kosten van de zorg beheersbaar te houden. Er bestaat een angst dat eerst volgend jaar de premies daadwerkelijk omhoog schieten, aangezien verzekeraars en ziekenfondsen hun tekorten kunnen aanvullen uit een reserve. Een merkwaardige situatie zo lijkt mij, tenzij de directies hun actuarissen opdracht hebben gegeven de premies zo te berekenen dat rekening werd gehouden met die reserve. In het laatste geval is er sprake van een kwalijke zaak.
Voor wie gezond zijn een belangrijke voorwaarde is voor een gevoel van welzijn biedt dit artikel u een eerste stap naar een visie op vermogen wat hiertoe kan bijdragen.

 

Is € 5.000.000 genoeg om straks tijdens uw pensioen er een luxe levensstandaard op na te houden? Maak kennis met mevrouw en meneer Miljonair. Zij is 38 en hij is 40. Mevrouw en meneer Miljonair vinden 3 zaken van belang als zij rond 2025 zullen pensioneren:

  1. Men wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
  2. Specifieke medische zorg moet ingekocht kunnen worden
  3. Men wil 9 maanden per jaar 'florideren'.

Als essentiële voorwaarden om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, dienen zaken zoals dagelijkse verzorging, een boodschappenservice en het onderhoud van het huis te worden ingekocht. Een toename van het aantal senioren houdt in dat er sprake is van een groeiende vraag naar dit soort diensten. Een Poolse klusjes / tuinman is tot daar aan toe, maar verzorging of verpleging geniet je toch bijvoorkeur in je eigen taal.

 

Kwaliteit van leven in fysieke zin betekent dat prothetische en esthetische ingrepen plus bepaalde therapieën een belangrijk deel zullen uitmaken van het leeftijdsgebonden uitgavenpatroon. Er jong uitzien is iets anders dan je jong en gezond voelen. Dat laatste vraagt ook specifieke zorg. Zorg die niet verzekerbaar is.

 

De senior van de toekomst florideert. Minimaal 3 maanden per jaar wordt een standaard. Florideren betekent de pensioengerechtigde leeftijd voor een (groot) deel doorbrengen in delen van Europa waar het klimaat plezieriger is.

 

De combinatie van deze belangen levert de volgende financiële randvoorwaarden op. Tenminste 25 jaar nog zelfstandig wonen vraagt een vermogen in 2025 van € 2.400.000. Tenminste nog 30 jaar specifieke medische zorg betekent een benodigd aanvangsvermogen van € 2.350.000. Negen maanden florideren voor tenminste 20 jaar vraagt een reservering van € 650.000 wanneer men huurt en € 450.000 als men in een eigen huis verblijft. Totaal derhalve een aanvangsvermogen van gemiddeld € 5.300.000. In basic-style vragen deze behoeften nog altijd een slordige € 1.800.000.

 

Het antwoord op de vraag of € 5.000.000 in 2025 genoeg is, is dus eigenlijk nee! Want naast deze behoeften hebben mensen een regulier uitgavenpatroon om van te kunnen leven en om hun kinderen en kleinkinderen zo nu en dan te plezieren. Als schaarste betekent dat de prijs van deze behoeften onderhevig is aan een gemiddelde inflatie van 4% in plaats van de 2% waarmee het voorgaande is uitgerekend, dan hebben mevrouw en meneer Miljonair een aanvangsvermogen voor deze behoeften nodig van ruim 6 miljoen.

 

Luxe vraagt visie. En persoonlijke begeleiding vraagt inzicht. Inzicht levert u een doelvermogen en bij dit laatste hoort een financieel plan waaronder het beleggen van vermogensoverschotten. Voor mevrouw en meneer Miljonair is de discussie over de inhoud en hoogte van de basiszorgverzekering niet van belang. Waar uw werkelijke belangen en zorgen liggen, begint met uw visie op wonen, werken, gezondheid, vrije tijd en relaties. Welkom in de wereld die Lifeplanning heet!

 

Datum: December 2006

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter