Lifeplanning

Lifeplanning is meer dan een brede technische beoordeling van een financieel vraagstuk. Lifeplanning is gebaseerd op het gedachtegoed dat een financieel vraagstuk beoordeeld dient te worden vanuit de mens als geheel in plaats van een geïsoleerde beoordeling van het financiële aspect. Maak kennis met onze visie op geldzaken.

 

Stap een willekeurige winkel binnen en je hebt het gevoel alsof het hele leven bestaat uit het artikel wat men daar verkoopt. Bij de kapper gaat het altijd over haar, ook als het van hem is. Bij de boetiek gaat het over kleding, kleding en nog eens kleding. Enfin, u begrijpt wat ik bedoel.
Bij een bank, een verzekeraar of bij een financieel adviseur gaat het altijd over geld. Alsof de hele wereld draait om geld. Sterker nog alsof úw hele wereld draait om geld. En dat laatste is niet waar. Hoewel er mensen zijn die zich zo kunnen laten meeslepen door de emotie dat voor hen de hele wereld om geld lijkt te draaien.
Om te zien waartoe die kokervisie kan leiden, hoeven we niet ver terug in de tijd. De procedures rondom aandelenlease zijn nog in volle gang. Wat de uitkomst van die procedures ook zal zijn, beseffen dat geldzaken horen bij ons leven als een gevolg of randvoorwaarde voor wat u wenselijk vindt in uw leven verschilt duidelijk van de gedachte dat de hele wereld om geld draait.

 

Financiële planning is een visie

De opvatting dat financiële planning uw leven tot een succes maakt, stamt ook uit de periode waarin velen dachten dat geld op de eerste plaats kwam. Financiële planning als produkt bestaat niet. Financiële planning is een visie. Een visie die een specifiek financieel vraagstuk zoals de aanschaf van een koopwoning beoordeelt vanuit meerdere invalshoeken. Behalve de vraag op welke wijze de koper de aankoopsom bij elkaar krijgt, is er ook sprake van een koopovereenkomst, heeft een lening budgettaire consequenties, speelt het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht een rol waar het de eigendomspositie betreft van de koper en zijn eventuele partner of dienen risico's als overlijden en arbeidsongeschiktheid van de koper beoordeeld te worden in relatie tot de financiële verplichtingen die men is aangegaan. Kortom een verantwoorde wijze van omgaan met geld vereist het om vraagstukken breed te beoordelen.

Lifeplanning gaat echter verder dan de brede technische beoordeling van het financiële vraagstuk. In het voorbeeld van het kopen van een woning zijn dit de vragen waar het menselijkerwijs werkelijk om gaat. Wat is je indruk van de omgeving waar deze woning te koop staat? Wat zegt je gevoel? Hoe groot is de invloed van 'hier wonen' op je sociaal leven? Ergens gaan wonen, betekent ook een andere dagelijkse route naar je werk, zou ook invloed kunnen hebben op de manier en de plaats waar de vrije tijd wordt doorgebracht. Wat verwacht je van deze effecten op je dagelijks leven? Ver gaan wonen van de plek waar nu je sociaal leven zich concentreert betekent afscheid nemen. Hoezeer ben je gebonden aan je huidige omgeving?

 

Lifeplanning is breder denken dan financiële planning

Lifeplanning is gebaseerd op het gedachtegoed dat een financieel vraagstuk beoordeeld dient te worden vanuit de mens als geheel in plaats van een geïsoleerde beoordeling van het financiële aspect. Financiële keuzes worden niet louter rationeel genomen. Ook de emotie speelt hierbij een belangrijke rol. Als u ooit een verkeerde financiële keuze heeft gemaakt, dan weet u wat dit voor uw nachtrust betekende. Hoezeer emoties keuzes kunnen beïnvloeden, blijkt in familievraagstukken zoals echtscheiding of vererven. Bij het aangaan van een relatie speelt de emotie evenzeer een belangrijke rol maar dan wil de verliefdheid de mens nog wel eens milder maken dan men vanuit persoonlijke- of familiebelangen zou moeten zijn.

 

Lifeplanning gaat uit van de genoemde rangorde waarbij geld in beginsel secundair is aan de volgende centrale thema's in uw leven:

  • Wonen
  • Werken
  • Gezondheid
  • Vrije tijd
  • Relaties

Deze 5 thema's omvatten ons persoonlijk leven. De financiële resultante van deze 5 thema's is Vermogen. Omgekeerd kan vermogen ook een financiële voorwaarde zijn voor een thema. Het thema Gezondheid vereist vermogen wanneer u ziek bent en verpleging nodig heeft. Beschikt u niet over dit vermogen dan heeft u belang bij een goede verzekering.

 

Greet Vernooij en Rik Smit werken al jaren volgens deze visie op geldzaken. Vanuit een bredere interesse dan louter het financiële vraagstuk ontstaat een beter inzicht in de werkelijke belangen waar u aan hecht. Een goede dialoog zorgt ervoor dat die belangen niet slechts boven water komen, maar ook dat ze in financieel opzicht vorm krijgen. Daardoor sluiten uw financiële keuzes naadloos aan bij wat u werkelijk belangrijk vindt.

 

Wilt u naar aanleiding van dit artikel eens nader kennis met ons maken, dan nodigen wij u van harte hiertoe uit. U vindt onze gegevens door hier te klikken >>> 

 

Datum: December 2005

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter