Onafhankelijk hypotheekadvies

Waar vind je tegenwoordig nog een onafhankelijk hypotheekadvies? De hypotheekwinkels werken op basis van provisie en banken, verzekeraars en pensioenfondsen leveren uitsluitend eigen produkten. Wat dacht u van een onafhankelijk financieel planner?

 

Onlangs vroeg een klant van onze praktijk of het verstandig was om zijn lening over te sluiten. In 1999 waren er gewichtige redenen om de rente voor een langere periode vast te zetten. De lange rente is nadien nog aanzienlijk gedaald. Reden waarom hij een offerte had opgevraagd bij de hypotheekverstrekker.

 

Aangezien wij eerder voor deze klant een uitgebreide inkomensanalyse hadden gemaakt, beschikten wij over voldoende gegevens om twee situaties met elkaar te vergelijken:

  • De huidige situatie met de relatie hoge rente
  • De nieuwe situatie met de lagere rente

 

De nieuwe situatie met de lagere rente vereiste een forse afkoopsom. Dit bedrag ging ten koste van het spaargeld van de klant. Aldus werd de vergelijking financieel en fiscaal complexer. Enerzijds vanwege de dalende inkomsten uit rente, anderzijds vanwege een lagere heffing in box 3. De conclusie van deze vergelijking was dat eerst na 2021 een licht voordeel ontstond in vermogen voor de situatie van de lagere rente.

  • In plaats van een vrij algemene vergelijking konden wij in dit geval de bestaande analyse van inkomen en uitgaven benutten om echt onafhankelijk maatadvies te leveren.

 

Onafhankelijk maatadvies

Een hypotheek voor ondernemers kent wezenlijk andere aandachtspunten dan een hypotheek die rekening houdt met de vermogensplanning van vermogende families. Een hypotheek die rekening houdt met de beperkte duur van uw benoeming als lid van de raad van bestuur van een beursgenoteerde onderneming verschilt van een hypotheek die rekening houdt met een tijdelijke lastenverzwaring wanneer uw kinderen studeren. Een lid van de Vereniging Onafhankelijke Financiële Planners kent deze verschillen en is in staat die accenten te leggen in een advies waardoor er echt maatwerk ontstaat. Wij dienen maar één belang en dat is uw belang!

Onze visie op geldzaken hebben wij vorm gegeven onder de naam Lifeplanning. Lifeplanning is gebaseerd op het gedachtegoed dat een financieel vraagstuk beoordeeld dient te worden vanuit de mens als geheel in plaats van een geïsoleerde beoordeling van het financiële aspect. Hoe wij in de praktijk te werk gaan, kunt u het beste ervaren door ons uit te nodigen voor een gesprek. Hiertoe zijn wij graag bereid.

 

Datum: November 2005

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter