Rentegarantieprodukten

Zou u nou een 'geen zorgen gevoel' moeten krijgen van de fraaie rentegarantieprodukten of kleven er toch risico's aan? Vandaar dit artikel waarin wij u wijzen op een aantal essentiële aspecten. U kunt natuurlijk ook lekker blijven liggen en ons het werk laten doen!

 

De klassiekers onder de rentegarantieprodukten worden gevormd door de spaarrekening, het deposito en de obligatie. Aan deze produkten ligt een overeengekomen rente over het ingelegde geld ten grondslag. Toch zijn ook deze klassiekers niet geheel vrij van risico's. Er bestaat immers het risico dat de tegenpartij failliet gaat. Niet voor niets biedt de garantieregeling van de Nederlandsche Bank voor spaarrekeningen maar een beperkte garantie tot € 20.000.

 

De nieuwelingen onder de rentegarantieprodukten worden gevormd door produkten met exotische namen. Woorden als 'power', 'turbo', bonus', 'plus' en 'note' sieren rijkelijk de brochures. Wat zou u moeten weten om verantwoord deel te nemen? Onderstaand treft u deze aandachtspunten aan.

 

Gegarandeerde renteperiode

Wie garandeert u de rente, voor welke periode geldt de garantie, hoe hoog is de rente? Hoe hoger de kredietwaardigheid van degene die u de garantie biedt, des te zekerder bent u van uw zaak. Van belang is voorts om te beoordelen of de gegarandeerde rente geldt voor de gehele periode van deelname of dat er ook een periode ontstaat waarbij de rente niet gegarandeerd is. In de markt komen produkten voor waarbij na het verstrijken van een bepaalde periode de rentevoet variabel is, soms met een onder- en een bovengrens. Tot slot is het zaak om de hoogte van de rente die geboden wordt af te zetten tegen de rente van de eerder genoemde klassiekers. Een produktnaam waar het woord 'power' in voorkomt, is nog geen garantie dat u er echt voordeel bij heeft.

Begrenzing van rendement

Garanties kosten geld. Zo simpel is dit nu eenmaal. De kosten van een minimale rente kunnen bijvoorbeeld bekostigd worden uit een aftopping van het meerdere rendement boven deze garantie. Het doorrekenen van verschillende rentescenario's levert al snel het inzicht in het gemiddeld rendement wat met het produkt te behalen valt. Dat vraagt specifieke financiële kennis maar een afgewogen beleggingskeuze is nu eenmaal iets anders dan een willekeurige gok.

Risico

Behalve het bieden van een gegarandeerde rente spreken de varianten van deze produkten ook over een garantie op de einddatum. Ten minste een aantal wel. Dat betekent dat u ook dient te controleren of het produkt wat u aangeboden wordt deze vorm van garantie kent. Ook voor deze garantie geldt dat dit ten koste gaat van een ander rendementsaspect van het produkt. Sommige produkten koppelen de mate van garantie van de inleg aan het resultaat van één of meerdere grote ondernemingen. Daarmee kan de garantie boterzacht worden.

Flexibiliteit

Deelname in een dergelijk produkt betekent veelal dat uw geld vastzit voor een bepaalde periode. Wilt u toch tussentijds uw belegging verkopen, dan doet u er verstandig aan dit aspect te controleren. Waar de inleg op de einddatum wordt gegarandeerd, geldt voor tussentijdse verkoop vaak geen garantie. Ook kunt u te maken krijgen met extra kosten of ongunstige koersen.

Opheffen

Voor sommige produkten geldt dat de aanbieder het recht heeft het contract op te heffen. Dit aspect kennen we al van de obligatie met het recht van vervroegde aflossing en van de reversed convertible. Voor de aanbieder is een specifieke marktontwikkeling vaak aanleiding om het produkt op te heffen. Als dat betekent dat uw marktkansen daarmee slechter worden, is het goed vooraf deze keerzijde te kennen.

Vakkennis

Het analyseren van financiële producten vereist vakkennis. Een brochure is een verkoopinstrument. Om die te lezen en te begrijpen, heeft de aanbieder zijn uiterste best gedaan het voor u zo toegankelijk mogelijk te maken. De details van het produkt vindt u in het prospectus. Deze is niet altijd in het Nederlands geschreven. Twijfelt u over deelname? Schakelt u dan een expert in of ziet u er vanaf.

Tot slot

Rentegarantieprodukten kunnen een toegevoegde waarde zijn binnen uw totaal van spaargeld en beleggingen. Het zijn zeker geen loterijen zonder nieten.

 

Datum: April 2005

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter