Vermogensplanning en het recht

Vermogensplanning is zorgen dat u vermogen opbouwt en dat uw vermogen rendeert. Maar wat is eigenlijk uw persoonlijk aandeel in die bankrekening, in de effectenportefeuille of in de woning en hypotheek? Die vraag is relevant, omdat er ooit een moment komt waarop u overlijdt en uw aandeel dient te worden bepaald. Maar ook tijdens uw leven zijn er momenten waarop inzicht in uw persoonlijk aandeel in het vermogen gewenst is. Dan heeft u belang bij een adviseur of mediator met het juiste gevoel voor de situatie en verstand van geldzaken.

 

Relatievermogensrecht en vermogensopbouw

In de praktijk zien we dat er veel aandacht is voor huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden en samenlevingscontracten bij het aangaan van de relatie. Tijdens die relatie wordt er nauwelijks nog aandacht geschonken aan deze belangrijke afspraken. Dat kan betekenen dat de vermogensposities van u en uw partner niet conform deze afspraken zijn opgebouwd. Bij uw aangifte inkomstenbelasting gelden voor fiscale partners bepalingen ongeacht hun juridische relatie. De aangifte is dan ook geen natuurlijk moment om een scheve vermogensopbouw op te merken.

 

Wilt u voorkomen dat die scheve vermogensopbouw leidt tot scheve gezichten, dan is het zaak periodiek de persoonlijke aandelen in het opgebouwde vermogen vast te stellen. Voor relatief korte relaties kan wellicht op basis van goede administratie de juiste stand nog vastgesteld worden. Voor langere relaties of bij gebrek aan goede administratie is een nauwkeurige schatting van belang. De vaststelling van de persoonlijke aandelen in het vermogen wordt in ieder geval in een vaststellingsovereenkomst tussen u beiden vastgelegd.

 

Voordelen juridische vaststelling

Aan een juiste periodieke vaststelling van uw persoonlijk aandeel in het vermogen zitten belangrijke voordelen:

  • bij een beëindiging van uw relatie (scheiden en/of overlijden) is snel duidelijk hoe de persoonlijke aandelen luiden. Duidelijkheid zorgt voor rust.
  • tijdens uw relatie bent u in staat om vast te stellen of de persoonlijke aandelen in het vermogen een goede afspiegeling zijn van de duur en ontwikkeling van uw relatie. Het aanpassen van huwelijksvoorwaarden doet u bij de notaris. U hoeft niet meer eerst voor goedkeuring naar de rechtbank.
  • u geeft het juridische aspect van uw relatie de aandacht die het verdient. Waarom zou u dat alleen maar bij het aangaan van uw relatie doen?

 

Estate planning

Het vaststellen van uw persoonlijk aandeel in het aanwezige vermogen geeft u en ons een voorsprong in inzicht wanneer u zich afvraagt of uw vermogen voldoende groot is om te werken aan een plan om delen van dit vermogen over te dragen aan uw kinderen en/of kleinkinderen. Zeker als er een onderneming tot het vermogen behoort en er interesse is bij de kinderen om de onderneming over te nemen, is inzicht in het vermogen tot op persoonlijk niveau essentieel.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter