Beleggingsadvies

Wij geloven dat onze onafhankelijke status het best mogelijke kader biedt voor de adviezen die wij aanbieden. Wat wij onder beleggingsadvies verstaan en welke stappen er gezet worden om te komen tot een zorgvuldig gestructureerde beleggingsportefeuille lichten wij graag aan u toe. Want lang niet ieder beleggingsinstrument vinden wij geschikt voor een zorgvuldige vermogensplanning.

 

De verscheidenheid aan beleggingsinstrumenten waaruit een belegger kan kiezen is enorm. De meest gebruikelijke zijn aandelen, obligaties en cash. Dit zijn de meest liquide[1] en transparante beleggingsinstrumenten die beleggers in veel gevallen een daadwerkelijke stroom van inkomsten bieden, nu of in de toekomst. Deze eigenschap geeft dergelijke beleggingen een tastbare en echte waarde.

 

Strategische Asset Allocatie

Spreiding van het te beleggen deel van uw vermogen over de verschillende beleggingsinstrumenten is het eerste belangrijke onderdeel van ons beleggingsadvies. De verdeling over beleggingsinstrumenten met hoog risico en over beleggingsinstrumenten met laag risico wordt een strategische asset allocatie (SAA) genoemd. U heeft er belang bij dat voor u duidelijk wordt hoeveel beleggingsrisico u wilt (subjectief) en kunt (objectief) tolereren. Daarom besteden we veel zorg aan de analyse van uw persoonlijke omstandigheden, uw wensen en uw zorgen.

De beslissingen bij deze eerste stap zijn cruciaal. Zij bepalen voor meer dan 80% het rendement. Selectie van individuele effecten en markttiming spelen een ondergeschikte rol. Dat is belangrijk om te beseffen. Dit zorgt voor rust.

 

Diversificatie

De volgende belangrijke voorwaarde om een zorgvuldig gestructureerde beleggingsportefeuille voor u te realiseren, is wederom spreiding. Dit niveau van spreiding is erop gericht uw beleggingsportefeuille de aandelen en obligaties te laten bevatten van bedrijven en overheden in vele landen wereldwijd. Dit wordt diversificatie genoemd. Omdat wij geloven in de kracht van kapitaalmarkten en niet in individuele voorspellingen of analyses vinden wij dat het kapitaal van onze klanten belegd moet zijn in vele duizenden individuele beleggingen. Dit zorgt ervoor dat de negatieve en positieve invloed van elke individuele belegging wordt gereduceerd. Dit resulteert in een lager risico in uw portefeuille als geheel.

 

Beleggingsadviseur

De volgende stap is het vinden van de juiste beleggingsadviseur. Aan deze stap bent u toe als uw financiële planning door ons is uitgewerkt en ook duidelijk wordt welke voorkeur u heeft waar het de stijl van beleggen betreft. We onderscheiden:

  • een passieve stijl van beleggen. Uw beleggingsinstrumenten met hoog risico bestaan volgen een aandelenindex. Uw beleggingsinstrumenten met een laag risico kenmerken zich door een spreiding over Europese obligatiefondsen in de categorieën overheidsobligaties, bedrijfsobligaties en inflatie gerelateerde obligaties. In dit gedeelte van de portefeuille past geen valutarisico.
  • een actieve stijl van beleggen. Uw beleggingsinstrumenten met hoog risico bestaan volgen niet passief een aandelenindex maar wijken bewust daarvan af. Er kan sprake zijn van een tactische asset allocatie door de regio- of sectorverdeling aan te passen . Uw beleggingsinstrumenten met een laag risico kenmerken zich door een spreiding over obligaties van overheden in ontwikkelde landen en opkomende landen en door de bedrijfsobligaties te spreiden over bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid, zogenaamde ‘investment grade’ obligaties en lagere kredietwaardigheid, zogenaamde ‘high yield’ obligaties.
  • een duurzame stijl van beleggen. Deze stijl lijkt wat betreft de mate van activiteit op de actieve stijl van beleggen. Als extra criterium geldt hier dat beleggingen dienen te voldoen aan het duurzaamheidscriterium. Deze beleggingen worden ook wel aangeduid als schone of maatschappelijk verantwoorde beleggingen.

 

Bij deze stap staan wij u bij om de juiste beleggingsadviseur te selecteren. Wij toetsen daarbij voornamelijk of de beleggingsadviseur uw beleggingsportefeuille zo inricht dat deze het financieel plan en dus uw vermogensplanning dient. De verantwoordelijkheid voor het selecteren van de beleggingsproducten ligt bij de beleggingsadviseur.

 

Voor meer achtergrond informatie adviseren wij u om onze Beleggingsvisie te lezen

Klik hier om het document Beleggingsvisie Smit Vernooij c.s. aan te vragen.[1] Een liquide belegging heeft als voordeel dat deze direct te verhandelen is. Er is sprake van veel vraag en aanbod.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter