Klant worden voor vermogensplanning

Stelt u zich eens een grote doos voor. Zo groot dat daar gemakkelijk een auto in zou passen? Wij denken dat de meest voor de hand liggende vraag luidt wat er in die doos zit. Als u die nieuwsgierigheid ook zo voelt, dan bent u van harte uitgenodigd om een kennismakingsafspraak met ons te maken.

Of we kunnen waarmaken wat u hoopt dat er in ons zit, is voor ons een zekerheid. Wij denken alles in ons te hebben om uw financieel planner te kunnen zijn. Maar het zijn nu net die kleine finesses om vast te stellen dat u ons geschikt vindt. Daarvoor is aanbeveling een goede indicatie. Maar ook uw persoonlijk gevoel is van belang. Daarom trekken we graag voldoende tijd uit om met u kennis te maken.

 

Ons aanbod

Door ons aan te stellen als uw financieel planner bereikt u de volgende voordelen:

  • U hebt een duidelijk inzicht in uw houding ten aanzien van beleggingsrisico
  • Uw rendementsdoelstellingen en verwachtingen worden verduidelijkt
  • Misverstanden zijn minder waarschijnlijk
  • U begrijpt onze beleggingsfilosofie, -strategieën en -processen

Wensen en zorgen die u heeft, worden door ons vertaald in een financieel plan. Een plan gebaseerd op de realiteit. Dat vraagt een gedegen analyse van uw situatie. Wij vinden dat wij u goed moeten begrijpen. Of dat ons lukt, bepaalt u. U bepaalt dat door uitvoering te geven aan het plan van aanpak, dat wij voor u opstellen. Door uw geld onder te brengen in financiële markten en/of producten waarvan u de werking begrijpt.

Zodra dat een feit is, spreken we elkaar zo frequent als u dat wilt. In het begin wellicht wat vaker. In ieder geval wanneer er zich in uw situatie een verandering voordoet, waarvan wij nog niet op de hoogte zijn. Of als de realiteit (juridisch, fiscaal, economisch) verandert en wij hiervan de invloed voor u van belang vinden. Hoe dan ook een keer per jaar.

 

Schematisch

 

Onze contactgegevens

Smit Vernooij c.s. te Landsmeer (Rik Smit)

T: 020-482.58242

E: riksmit@smitvernooij.nl

Smit Vernooij c.s. te Nederhorst den Berg (Greet Vernooij)

T: 02904-25.34.44

E: greetvernooij@smitvernooij.nl

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter