Hoe rente verdelen bij een echtscheiding?

Het verdelen van de goederen bij een scheiding is om meerdere redenen complex. Onze deskundigheid op dit gebied is voor veel van onze klanten de aanleiding geweest om ons om begeleiding te vragen. Dan wel als financieel echtscheidingsadviseur dan wel als financieel scheidingsmediator. Voor minder complexe boedels hebben wij een gratis rekentool ontwikkeld, zodat iedereen die hiermee te maken heeft, gebruik kan maken van onze financiële deskundigheid bij scheidingen.

Bankrekeningen en vermogensverdeling

Het betrekken van een bankrekening in de vermogensverdeling lijkt eenvoudig, maar in de praktijk blijkt vaak het tegendeel. Als eerste moet er afgesproken worden welke datum als peildatum gehanteerd wordt voor de waarde van de bankrekeningen. De reden hiervoor is de volgende. Juridisch gezien vallen alle uitgaven en inkomsten tot de peildatum in de verdeling.

Bij gehuwden onder huwelijksvoorwaarden of ongehuwd samenwonenden kan er discussie ontstaan over de en/of-rekening. Het saldo op een en/of-rekening is niet per definitie gezamenlijk vermogen. De en/of-tenaamstelling bepaalt alleen dat beide rekeninghouders volledig beschikkingsbevoegd zijn over het banksaldo. 

Kortom met een simpel printje van een beeldscherm heb je niet zonder meer vastgesteld wat het aandeel van een ieder is in het saldo van een bankrekening.

Bankrekeningen en rente

Behalve het saldo van een bankrekening heb je ook nog te maken met de opbrengsten van die bankrekening. Daarbij doelen wij op de renteopbrengsten. Deze worden bij het merendeel van de bankrekeningen pas toegevoegd aan het banksaldo na afloop van een kalenderjaar. Dat betekent voor de verdeling dat er op het moment van de vaststelling van de verdeling nog onzichtbare opbrengsten kunnen zijn, die verdeeld moeten worden. Om u hierbij te ondersteunen, hebben wij onderstaande gratis rekentool gemaakt.

 

Het onderstaande rekenmodel gaat ervan uit dat de peildatum na de eerste januari ligt van het huidige kalenderjaar.

 

Saldo op 1 januari:
Saldo op peildatum:
Gemiddelde rente:%
Peildatum: (dd-mm-jjjj)  

Financiële check van scheidingsafspraken

Wist u dat u ons ook kunt vragen om uw financiële afspraken te controleren voordat u uw echtscheidingsconvenant ondertekent? Dat biedt u de garantie dat de cijfers in overeenstemming zijn met de afspraken. Wij werken zowel in opdracht van consumenten als van advocaten en mediators.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter