Het laatste nieuws...

Het aanbieden van nuttige artikelen zien wij als een wezenlijk onderdeel van onze dienstverlening. Goede informatie maakt onderwerpen voor u toegankelijker, waardoor u beter in staat zult zijn om de vragen en kwesties die voor u spelen nauwgezet te benoemen. Periodiek geven wij een nieuwsbrief uit, waarvoor u zich via deze website kunt aanmelden. Op die wijze blijft u op de hoogte van voor u relevante onderwerpen.

Overzicht laatste nieuwsartikelen projectfoto8474.jpg

Beleggen betekent herbalanceren

Iedereen die belegt, bepaalt bij aanvang het eigen beleggingsprofiel. Dit moet passend zijn bij u persoonlijk (subjectief) en bij het doel (objectief) waarvoor u uw geld belegt. Naar onze visie bepaal je het risico en volgt daaruit het te verwachten rendement. Wat is eigenlijk herbalanceren en wat is het gevolg hiervan op uw belegd vermogen?   Herbalanceren van uw effectenportefeuille De.....

Lees: Beleggen betekent herbalanceren

projectfoto8472.jpg

Mediation krachtiger dan brief van advocaat

Een boodschap kan niet krachtiger overgebracht worden dan in een rechtstreeks persoonlijk gesprek. Je neemt als ontvanger namelijk meer waar dan de inhoud van de letterlijke boodschap. Je hoort hoe het gezegd wordt. Hard. Zacht. Harder of zachter dan wat er daarvoor werd gezegd. Je kunt de persoon zien die het zegt. Tenminste als je die durft aan te kijken. Want de ander aankijken kan................

Lees: Mediation krachtiger dan brief van advocaat

projectfoto8468.jpg

Strafbepaling in echtscheidingsconvenant

Als er sprake is van het opzettelijk verzwijgen van goederen, die verdeeld moeten worden bij een echtscheiding, regelen bepalingen in het Burgerlijk Wetboek dat het aandeel in het betreffende goed van de verzwijgende echtgenoot aan de ander toekomt. In juridisch jargon ‘het aandeel in het goed verbeurt aan de ander’. In een goed echtscheidingsconvenant staan deze bepalingen. Waarom.......

Lees: Strafbepaling in echtscheidingsconvenant